Nieuws - 1 januari 1970

Tuinders verzekeren tegen extreem weer is heel eenvoudig

Tuinders verzekeren tegen extreem weer is heel eenvoudig

Tuinders verzekeren tegen extreem weer is heel eenvoudig


Een verzekering tegen kou is niet alleen in de bouw gewenst. Ook voor
tuinders zou een verzekering tegen koudeschade uitkomst bieden, en het is
bovenal heel eenvoudig uit te voeren, berekende dr Marcel van Asseldonk van
de leerstoelgroep Agrarische bedrijfseconomie.

Glastuinbouwbedrijven kunnen een beperkt aantal weerrisico's verzekeren,
met name hagel en storm. Maar ook langdurige kou leidt tot hoge kosten. Tot
op heden bestaat er in Nederland echter nog niet zo'n verzekering voor
tuinders. Van Asseldonk: ,,Er is wel een vorstverletfonds voor de
bouwsector. Verzekerden krijgen dan een vergoeding bij vorst, als de
werkzaamheden niet kunnen doorgaan. Ook tuinders zouden gebaat zijn bij
zo'n soort verzekering.''
Van Asseldonk onderzocht de mogelijkheden van zo'n verzekering en
concludeert dat verzekeraars en verzekerden het beste kunnen kiezen voor
een zo eenvoudig mogelijke verzekeringsmethode: ,,Vergoedingen worden dan
berekend op grond van een zogenaamd weerderivaat. Hoe kouder het is, hoe
meer er wordt uitbetaald. Het gaat dan om tuinders die hoge onvoorziene
kosten krijgen om de kassen op temperatuur te houden.'' Als een
weerderivaat wordt gebruikt, hoeft er geen taxateur te komen die de schade
beoordeelt. Dit bespaart transactiekosten wat tot uiting komt in de
verzekeringspremie.
Van Asseldonk ging voor een aantal tuinbouwbedrijven na of een zogenoemd
weerderivaat goed werkt. Hij gebruikte lokale temperatuurgegevens en de
bedrijfsgegevens, waaronder de stookkosten, en hieruit bleek een duidelijke
relatie. Bij het opstellen van een verzekeringscontract moet wel rekening
gehouden worden met het gewas dat wordt geteeld, stelt Van Asseldonk. Want
niet elk gewas lijdt in dezelfde mate onder koude omstandigheden. Ook is
het belangrijk om temperatuurgegevens te gebruiken van meetstations die
niet verder dan honderd kilometer van het te verzekeren bedrijf afliggen.
Volgens Van Asseldonk komt een verzekering op grond van een weerderivaat
niet alleen tuinders van pas. ,,Alle bedrijfssectoren die schade lijden
onder bepaalde weersomstandigheden kunnen gebaat zijn bij zo'n verzekering.
Een strandtent of een recreatiepark zou zich bijvoorbeeld kunnen verzekeren
tegen verlies aan inkomsten door aanhoudende regen. Bij het gebruik van een
weerderivaat zou men dan moeten uitbetalen afhankelijk van het aantal
regendagen.''
Omdat een flink aantal bedrijven in Nederland schade lijdt door langdurige
kou en ander extreem weer en er steeds meer geluiden komen over toename van
extreme weersomstandigheden, zijn ook verschillende banken zoals ABN Amro
en de Rabobank bezig met het ontwikkelen van nieuwe verzekeringsvormen
hiervoor. | H.B.