Nieuws - 28 september 2015

Tropische Kas gaat definitief plat

tekst:
Roelof Kleis

De Tropische Kas op de Dreijen gaat definitief tegen de vlakte. Een laatste poging om de kas te behouden is op niets uitgelopen.

Die poging behelst de kas onderdeel uit te laten maken van een woongroep voor verzorgd wonen voor ouderen. Tijdens de raadsvergadering in juli kreeg een inspreker de raad zover om die mogelijkheid ter elfder ure te onderzoeken. De bedoeling was de Tropische Kas als energiebron te laten fungeren voor een aantal woningen en appartementen bij de kas en in het naastgelegen voormalige Herbarium.

Dat plan gaat niet door. Voor het Herbarium is al een omgevingsvergunning verleend om er de komende tien jaar studenten in te laten wonen. Aan dat plan wil projectontwikkelaar Van den Brink uit Ermelo niet tornen. Behoud van de kas als energiebron leidt bovendien tot een te hoge prijs voor de te bouwen appartementen. Het plan van verzorgd wonen voor een woongroep van ouderen is daarmee van de baan.  

Een en ander betekent dat de kas definitief wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw van 20-25 appartementen in drie lagen voor starters, tweepersoonshuishoudens of ouderen. Voor studenten is in dit gebouw, op uitdrukkelijk verzoek van de omgeving, geen plek. Studenten komen dus wel in het Herbarium. In het al geruime tijd leegstaande gebouw komen 41
studentenkamers. De bouw is inmiddels begonnen.

Herbarium.jpg

De Tropische Kas is in 1983 gebouwd naar een ontwerp van W.R. de Vries en heeft de vorm van een lessenaar. De kas huisvestte sindsdien de collectie tropische planten van de universiteit. Aan dat gebruik voor onderwijs en onderzoek kwam een paar jaar terug een einde. Sindsdien staat de kas leeg en passeerden diverse plannen om de kas te redden de revue.