Nieuws - 11 oktober 2001

Tropisch landgebruik zit zonder studiecoördinator

Tropisch landgebruik zit zonder studiecoördinator

De opleiding Tropisch landgebruik heeft geen studieco?rdinator meer. De opleiding is vorig jaar opgeheven, maar er zijn in 1999 toch nog studenten begonnen aan de opleiding. De universiteit heeft hun beloofd dat ze studiebegeleiding blijven krijgen om de opleiding af te maken. Die belofte dreigt de universiteit niet na te komen, zeggen studenten.

Voor de algemene studieco?rdinator Tropisch landgebruik is maar heel weinig geld beschikbaar, genoeg voor 0,01 fte om precies te zijn. Dat komt neer op nog geen twintig uur per jaar. Dit geldt sinds de recente verdeling van het budget voor onderwijsbegeleiding van het onderwijsinstituut (OWI) Omgevingswetenschappen - twee ton - over oude en nieuwe taken. Dat zegt dr. ir. Hank Bartelink, voorzitter van het OWI. Begeleiding voor studenten van de nieuwe opleidingen slokt het meeste geld op. Het budget voor begeleiding van studenten die de oude opleidingen nog volgen is beperkt. Voor Tropisch landgebruik zijn er behalve de algemene studieco?rdinator bovendien ook leerwegco?rdinatoren, die de student door de laatste fase van de studie moeten loodsen. Ook zij moeten worden betaald uit het budget.

In de praktijk is de taak veel omvangrijker dan 0,01 fte, zegt de vertrekkende studieco?rdinator van Tropisch landgebruik, dr. ir. Willem Hoogmoed van de leerstoelgroep bodemtechnologie. Hij had officieel een aanstelling tot 1 september. Om studenten toch nog van dienst te zijn, is hij het werk blijven doen tot 1 oktober. "Maar ik hou nu niet op omdat er geen geld is. Mijn leerstoelgroep verhuist naar het IMAG en ook in onze taken ligt de prioriteit nu anders. Het feit dat er maar zo weinig uren gegeven worden voor de studiebegeleiding maakt die beslissing wel makkelijker." Hoogmoed betreurt dat het OWI zo weinig uren wil geven voor zijn taak. Bovendien had Hoogmoed in mei al aangegeven dat hij zou ophouden met de studiebegeleiding. "Dat is in de zomer blijven liggen bij het OWI." Ook Hoogmoed zegt dat studenten beloofd is dat ook de laatste lichting begeleiding zou krijgen. En dat is ook belangrijk zegt Hoogmoed, "juist nu er vakken verdwijnen moeten studenten zoeken naar andere mogelijkheden. Dan is het heel vervelend voor studenten als ze niet even kunnen binnenlopen."

Jaime Hoogesteger van Dijk, studentlid van de ROC van Tropisch landgebruik, vindt dat het OWI meer uren zou moeten geven voor studiebegeleiding van de oude studie. Ook had volgens hem het OWI eerder moeten zoeken naar een opvolger voor Hoogmoed.

Bartelink van het OWI zegt dat het moeilijk is meer geld te verdelen omdat het geld voor studiebegeleiding sowieso 'marginaal' is. "Toch doen mensen het werk, en dat gaat natuurlijk ook ten koste van ander werk." | J.T.