Nieuws - 24 januari 2002

Tropisch landgebruik terug als opleiding

Tropisch landgebruik terug als opleiding

De raad van bestuur heeft ingestemd met het voorstel om de studierichting Landinrichting per september 2002 te splitsen in de richtingen Internationaal land- en waterbeheer en Landschap, planning en ontwerp. Landinrichting was twee jaar geleden begonnen als een fusie van de oude opleidingen Landinrichtingswetenschappen en Tropisch landgebruik. Na tegenvallende studentenaantallen is de raad van bestuur akkoord gegaan met een voorstel om de fusie terug te draaien.

De betrokken leerstoelgroepen en studenten hebben zich lang verzet tegen de fusie. Leden van de opleidingscommissie reageren dan ook opgelucht op het besluit. Docent dr Frans Huibers: "Ik ben er blij mee. Wij hebben van meet af aan vele harde argumenten tegen de fusie op tafel gelegd, maar die werden niet serieus genoeg genomen."

De werving van nieuwe studenten voor Landinrichting verliep volgens Huibers en ir Jan van Nieuwenhuize - van de landinrichtingspoot - moeizaam. Van Nieuwenhuize: "Ondanks twee jaar hard ploeteren kregen we de beide stromen niet goed voor het voetlicht." Landinrichting trok na de fusie ongeveer net zoveel studenten als de oude opleiding landinrichting in zijn eentje.

De fusie was volgens Van Nieuwenhuize 'ondoordacht'. "Er was nauwelijks draagvlak." Volgens Huibers is er door de gedwongen fusie veel energie verloren gegaan. "Veel mensen houden een vieze smaak over aan alle perikelen. Onze argumenten zijn lang ten onrechte beschouwd als een achterhoedegevecht."

De opleidingscommissie landinrichting heeft volgens Van Nieuwenhuize de discussie over de Bachelors- en de Mastersopleidingen gebruikt om nog eens een poging te wagen de fusie terug te draaien. Nadat het onderwijsinstituut het advies van de opleidingscommissie had overgenomen, is de raad van bestuur overstag gegaan. Voorwaarde is wel dat de opleidingen niets extra mogen kosten.

Volgens rector Bert Speelman was de slechte positie op de arbeidsmarkt van afgestudeerden Tropisch landgebruik een belangrijk argument voor de fusie. "Tropisch landgebruik was een aantrekkelijke opleiding voor een groep scholieren, maar scoorde slecht op de arbeidsmarkt. Daar ben ik trouwens nog steeds niet gerust op." De teruglopende studentenaantallen hebben de raad van bestuur echter overtuigd: "We zijn in de loop van de jaren wijzer geworden. Het is ons wel duidelijk geworden dat het heel belangrijk is om je te profileren richting de scholieren."

Huibers en Van Nieuwenhuize verwachten niet dat de ontkoppeling grote gevolgen zal hebben voor de opleidingsprogramma's. De twee stromen hadden al een heel eigen vakkenpakket.

Met het besluit is de opleiding Tropisch landgebruik niet helemaal dezelfde als vroeger. De oude specialisaties Tropische plantenteelt en Natuurbeheer in de tropen keren niet terug in de nieuwe opleiding. | K.V.