Nieuws - 1 januari 1970

Tropenonderzoek DLO wil lager tarief

Tropenonderzoek DLO wil lager tarief

Tropenonderzoek DLO wil lager tarief

Het ontwikkelingsgerichte onderzoek van de DLO-instituten wordt mogelijk ondergebracht in een speciaal expertisecentrum. Voor dit expertisecentrum zullen lagere tarieven gelden dan voor het gangbare onderzoek, omdat de onderzoekers minder overhead-kosten in rekening brengen in Wageningen. Ze kunnen hierdoor beter concurreren op de markt voor ontwikkelingsonderzoek

Het onderzoek moet wel kostendekkend blijven, aldus ir Remco Vonk, medewerker van het NoordZuid-programma van DLO. Volgens hem kan het tropenonderzoek minder overhead betalen, omdat het tropenonderzoek grotendeels in het buitenland plaatsvindt

De kritiek dat DLO zich met te hoge tarieven uit de markt prijst wijst Vonk van de hand. Met het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we net nieuwe hogere tarieven afgesproken. Ook bij de Europese Unie hebben we eigenlijk nooit problemen. De FAO en de Wereldbank moeten nog aan ons wennen. Voor sommige projecten zijn ze echter wel bereid onze tarieven te betalen. Vergeleken met andere onderzoeksinstellingen zijn we duur, maar niet wanhopig duur.

Wel kunnen DLO-onderzoekers slecht concurreren op de markt waar ook consultancybureaus meedingen. Die hoeven geen onderzoekscapaciteit te financieren en zijn dus goedkoper. Daarom moeten we ons afvragen of we ons wel op die markt willen begeven. L.K

Robbert van der Steeg, Bosteelt en bosecologie