Wetenschap - 1 januari 1970

Tripsresistente chrysanten vatbaarder voor virus

Tripsresistente chrysanten vatbaarder voor virus

Tripsresistente chrysanten vatbaarder voor virus

Chrysanten met een grote afweer tegen tripsen - oon 340 twee millimeter lange insecten die allerlei virussen overbrengen - kunnen juist eerder het slachtoffer worden van het tomatenbronsvlekkenvirus dan chrysanten die relatief vatbaar zijn voor tripsen. Dit concludeert dr Fennet van de Wetering, die op 28 april promoveerde bij het laboratorium voor Virologie

Het tomatenbronsvlekkenvirus is economisch gezien een van de schadelijkste plantenvirussen ter wereld. Sinds 1980 breidde het virus zich explosief uit over West-Europa. Dit was het gevolg van de onbedoelde introductie van de Californische trips uit de Verenigde Staten, de meest efficiënte overdrager van het virus. Vooral de tuinbouwsector is hiervan de dupe. Het virus veroorzaakt namelijk grote schade aan gewassen als sla, tomaten en chrysanten. Dit is vooral cosmetische schade, zoals gaatjes in het plantenweefsel, maar soms gaan bladeren of hele planten dood. Daar komt bij dat de tripsen zelf ook voor veel schade zorgen door vraat aan de planten. Het probleem is dat er geen adequate bestrijdingsmethode voorhanden is

Doordat er al typen chrysanten zijn geïdentificeerd die een relatief grote afweer hebben tegen tripsen, kwam Van de Wetering op het idee om na te gaan of deze bloemen ook minder snel het doelwit zijn van het door tripsen verspreide virus. Uit haar experimenten bleek het tegenovergestelde: de overdracht van het virus was juist beter op het chrysantenras dat het meest resistent was tegen tripsen. Volgens Van de Wetering heeft dit te maken met het voedingsgedrag van de trips. De trips draagt het virus over aan een plant wanneer hij plantencellen aanprikt en zich daarmee voedt. Op de weinig tripsresistente chrysanten zuigen de tripsen eerder plantencellen helemaal leeg, waardoor de cellen afsterven. Het virus heeft hier minder kans omdat virusinfectie alleen optreedt in levende plantencellen. Op de relatief trips-resistente chrysanten prikken de tripsen de plantencellen kortstondig aan, waardoor de cellen intact blijven en de kans op virusinfectie groter is

Hoewel tripsresistente planten grote aantallen virusoverdragende tripsen weren, kan het virus dus toch sneller de kop opsteken doordat de tripsen die toch de planten bezoeken relatief efficiënt zijn in het overdragen van het virus. Het wachten is dus op een chrysantenras dat niet gedeeltelijk maar geheel resistent is tegen tripsen. H.B