Nieuws - 1 januari 1970

Trips grootste hinderpaal voor biologische zomerkoninkjes

De kans dat er ooit in de nazomer biologische aardbeien op de markt worden gebracht, is vrijwel nihil. De problemen die in de zomerteelt met het plaaginsect trips optreden zijn niet zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen in de hand te houden, zo blijkt uit onderzoek van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO).

,,De enige manier waarop je biologische aardbeien aan tripsen kunt laten ontsnappen is door deze al in augustus te planten. Dan bloeien ze zo vroeg in het voorjaar dat er nog geen sprake is van een tripsengolf en kan de vruchtzetting goed verlopen. Als ze later bloeien zul je met insecticiden moeten spuiten tegen trips en dat mag in de biologische teelt natuurlijk niet’’, zegt dr Bert Evenhuis, expert aardbeienteelt bij de sector Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente van PPO. Verlate teelt, een gebruikelijke werkwijze in de gangbare aardbeienteelt, is geen begaanbare weg voor de biologische teler, zo blijkt uit onderzoek op het proefbedrijf in Horst-Meterik.
Bij verlate teelt worden in de zomer verse planten gepoot, die in de winter worden gerooid en gekoeld. Ze kunnen daarna op verschillende momenten in het jaar kunnen worden uitgezet. ,,In theorie kun je deze methode ook in de biologische teelt toepassen, maar in de zomer krijg je dan te kampen met tripsplagen die de vruchtzetting verstoren. De kwaliteit van de aardbeien is dan dusdanig dat je er niet met goed fatsoen mee op de markt kunt komen’’, aldus Evenhuis. Biologische bestrijding van trips door de inzet van natuurlijke vijanden, die met succes in kasteelten wordt toegepast, is nog niet geschikt om het tripsprobleem in het open veld de kop in te drukken. In de zomerteelt spelen bovendien problemen met de schimmelziekte meeldauw, waarvoor in de biologische teelten ook geen afdoende bestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn.
De biologische aardbeienteelt is in Nederland nog nauwelijks van de grond gekomen en kampt nog met veel kennisleemtes. PPO zal de in dit project ontwikkelde kennis en ervaring bundelen in een publicatie voor aardbeientelers die willen omschakelen op biologische teelt. | G.v.M.