Nieuws - 21 december 2009

Trekvogels verspreiden vogelpest

Het hoogpathogene vogelpestvirus H5N1 is vijf jaar geleden waarschijnlijk via trekvogels verspreid vanuit Zuidoost-Azië naar andere continenten. Dat stellen promovendus Ya Li Si en Herbert Prins, hoogleraar Resource Ecology, met onderzoekers van het ITC in het blad Geospatial Health.

De onderzoekers analyseerden de verspreiding van virustype H5NI vanuit Azië tussen 2003 en 2006. De verspreiding bleek seizoensgebonden. De epidemie ontwikkelde zich in drie stadia, waarbij de verspreiding met name in de winter en begin voorjaar plaatsvond. Ze combineerden de verspreidingskaart van het virus door de tijd heen met belangrijke trekvogelroutes in het gebied.
Uit een statistische analyse blijkt dat het virus zich langs trekvogelroutes heeft verspreid. Tijdens de eerste twee stadia van de epidemie raakten vogels op de trekvogelroute van Oost-Azië naar Australië geïnfecteerd. In de derde fase verscheen het vogelpestvirus langs vier andere vogeltrekroutes: de Centraal-Aziatische vliegroute, de route over de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee, de trekroute tussen westelijk Azië en oostelijk Afrika en die in West-Europa langs de Atlantische Oceaan. De onderzoekers vonden zes ‘ziekteclusters’ langs deze vliegroutes en kwamen ziekteclusters tegen op plekken waar de trekvogels overwinterden.
Direct bewijs dat trekvogels het vogelpestvirus hebben verspreid, is nog niet geleverd, zegt Prins. ‘We hebben een statistische analyse uitgevoerd. Die maakt het meer aannemelijk dat trekvogels het H5NI-virus hebben verspreid. Naast de vogels blijven diertransporten causaal gezien even gevaarlijk bij de verspreiding van de vogelpest.’
Prins deed het onderzoek samen met de GIS-groep van het ITC in Twente en onderzoekers uit China en Zuid-Afrika.