Nieuws - 22 mei 2008

Transgeen zaadje raadsel voor PRI

Eén verdwaald transgeen zaadje heeft de onderzoekers van Plant Research International (PRI) en RIKILT hoofdbrekens bezorgd bij het onderzoek naar de uitkruising van transgene maïs. Het zaadje was aanleiding voor een appendix bij het onderzoeksverslag én het voornemen van de landbouwminister om iedereen die met transgeen zaad gaat werken op cursus te sturen.

De uitkruising van transgene maïs met gewone maïs moet worden uitgedrukt in honderdsten van procenten, zo blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd op proefvelden op verschillende plaatsen in het land. Op één proefveld, in het Noord-Groningse Uithuizen, werd één waarde gemeten die zo hoog was dat daar wel sprake moet zijn geweest van het zaaien van een transgeen zaadje en niet van uitkruising tijdens de bloei.
Onderzoeker dr. Bert Lotz van PRI vertelt dat het voedselveiligheidsinstituut RIKILT al direct bij het doorgeven van de gemeten waarden aangaf dat er sprake was van een zogenoemde uitbijter, een sterk afwijkend monster. Dertien procent van het DNA van vijf maïskolven bleek het transgen te bevatten, waar in vergelijkbare gevallen waarden werden gevonden van maximaal 0,04 procent.
Lotz: ‘We hebben meteen een bijeenkomst belegd met de onderzoekers om een verklaring te vinden voor deze afwijking. Er waren twee mogelijkheden: of bij RIKILT was iets misgegaan met de monsters, of er was sprake van een verdwaald transgeen zaadje.’ Een fout bij het RIKILT kon worden uitgesloten, waardoor de vraag ontstond hoe een transgeen zaadje tussen het niet-transgene zaad kon komen.
Het antwoord op die vraag blijft onbeantwoord. Het kan zijn dat het uitgangsmateriaal een transgeen zaadje bevatte. Leverancier Monsanto sluit dat niet uit. Een andere mogelijkheid is dat er bij het zaaien iets is misgegaan. Bij het proefveld in Uithuizen is – in tegenstelling tot alle andere locaties – éérst transgeen zaad gezaaid en daarna gewoon zaad. Hoewel de zaaimachine grondig is schoongemaakt, is daar wellicht toch ergens een zaadje tussendoor geglipt.
Minister Gerda Verburg van LNV zegt dat extra maatregelen genomen moeten worden om zulke ongelukjes in de praktijk te vermijden. Daarvoor moeten telers en loonwerkers die te maken hebben met gemodificeerde gewassen op cursus, zodat ze weten wat ervoor nodig is om vermenging van normale en transgene teelten te voorkomen.