Nieuws - 1 januari 1970

Training voor garnalenexporteurs

De kweek van garnalen is een groot succes in Indonesië en Maleisië. Alleen komt het soms voor dat partijen garnalen uit deze landen na aankomst in Europa worden vernietigd, omdat er resten van antibiotica op zitten. Het IAC en Rikilt gaan helpen om dit in de toekomst te voorkomen.

Nederland is een van grotere importeurs van garnalen uit Zuidoost-Azië. Maar volgens regels van de EU mogen ingevoerde garnalen geen resten van antibiotica bevatten. Detectietechnieken ontwikkeld voor de EU door onder meer het Rikilt laten zien of die resten erin zitten. Omdat Indonesië en Maleisië niet dezelfde geavanceerde testmethodes hebben, komt het nogal eens voor dat een partij garnalen pas bij aankomst in Europa wordt afgekeurd. Daardoor verliezen de exporteurs van garnalen niet alleen de partij, maar ook de kosten van transport.
Trainers van het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) en technici van het Rikilt assisteren een aantal laboratoria in Indonesië en Maleisië om de detectietechnieken daar te verbeteren, vertelt dr. Frank Joosten van het IAC. De training kan verliezen door te hoge gehaltes antibiotica voorkomen, en de markttoegang van Indonesië en Maleisië tot de EU vergroten. Er zijn al technici van Indonesische en Maleisische laboratoria in Nederland geweest om kennis te maken met analysetechnieken.
Eind dit jaar gaat een team van deskundigen van het Rikilt en trainers van het IAC naar Indonesië en Maleisië toe om ter plekke trainers op te leiden die laboranten gaan trainen. De rol van het IAC is ervoor te zorgen dat de juiste kennis in de labs ook op de juiste plek terecht komt.
De samenwerking is onderdeel van het partnerschapprogramma dat Nederland sloot met de twee Aziatische landen. Sinds de duurzaamheidsconferentie in Johannesburg worden dat soort programma’s tussen landen afgesloten, waarbij bedrijven en overheden samenwerken aan duurzaamheid.
Ook werkt het IAC samen met onderzoekers van de leerstoelgroep Aquacultuur en Visserij aan alternatieven voor het gebruik van antibiotica. Uit literatuuronderzoek van de leerstoelgroep blijkt bijvoorbeeld dat een betere koeling of verbetering van de hygiëne tijdens de teelt een alternatief kan zijn. Ir. Camiel Aalberts van het IAC organiseert een workshop waarin onderzoekers uit Maleisië, Indonesië en Nederland nagaan welk onderzoek de meeste kans heeft om nuttige alternatieven voor het gebruik van antibiotica op te leveren. / JT