Nieuws - 1 januari 1970

Toxicologen zoeken het spruitjesoptimum

Toxicologen zoeken het spruitjesoptimum

Toxicologen zoeken het spruitjesoptimum


Wageningse toxicologen gaan zoeken naar het antwoord op de vraag die
dagelijks duizenden tegensputterende kinderen aan de eettafel bezighoudt:
hoeveel spruitjes zijn genoeg? Met behulp van hamstercellen in een
reageerbuis maakte de analiste ing. Laura de Haan alvast een begin. De
Haans bevindingen zijn hoopgevend. ,,Er is een optimum. Ergens ligt een
punt waarbij je van meer spruitjes niet nog gezonder wordt.’’

Dat spruitjes, broccoli en andere koolsoorten gezond zijn komt voor een
deel omdat ze de aanmaak van een enzym verhogen dat kankerverwekkende
stoffen uit het lichaam verwijdert. Dat enzym heet voluit NAD(P)H:chinon
oxireductase, maar onderzoekers gebruiken liever de term chinon reductase.
Het enzym helpt bij de omzetting van kankerverwekkende stoffen in
onschadelijke, die het lichaam uiteindelijk met de urine kan afvoeren.
De Haan wilde weten in hoeverre cellen die meer van het enzym bevatten ook
beter beschermd zijn tegen kankerverwekkers. Ze bracht in hamstercellen
nieuwe genen naar binnen, waardoor de aanmaak van het enzym toenam. Zo
imiteerde ze het effect van kool. Daarna stelde ze de cellen bloot aan een
gifstof.
,,De aanmaak van het enzym was in mijn cellen met 14 tot 29 keer
toegenomen’’, zegt De Haan. ,,Maar hoe groot de toename ook was, de mate
van bescherming was altijd hetzelfde. De cellen gingen niet dood.’’ Dat
gebeurde pas nadat De Haan forse hoeveelheden van weer een andere stof had
toegevoegd die het beschermende enzym uitschakelt.
,,Om cellen optimaal te beschermen hoef je de aanmaak van het enzym dus
niet te verveertienvoudigen’’, concludeert De Haan. ,,Al bij lager
concentraties is de bescherming maximaal. Dat betekent waarschijnlijk dat
je ook aan een beperkte hoeveelheid kool genoeg hebt om optimaal beschermd
te zijn.’’
Waar dat optimum precies ligt kan De Haan niet zeggen. Over enkele maanden
starten de leerstoelgroepen Toxicologie en Biochemie een aio-project om dat
punt preciezer te bepalen. |
W.K.