Wetenschap - 22 oktober 2015

‘Topsectoren te sectoraal’

tekst:
Albert Sikkema

De topsectoren moeten hun eigen sectorale agenda’s overstijgen en samen investeren in cross-sectorale thema’s, zoals de Biobased Economy. Dat stelt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) in een advies aan de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken.

De Awti adviseerde de regering vorig jaar al over de topsectoren met haar rapport ‘Balans van de topsectoren 2014’, maar signaleert nu ‘problemen die op korte termijn aangepakt moeten worden’ in haar tussentijdse brief.

De adviersraad constateert dat er steeds meer aandacht is voor cross-sectorale thema’s zoals ICT en de biobased economy, maar dat de financiering van deze thema’s moeilijk van de grond komt. ‘Zelfs bij de best georganiseerde cross-sectorale samenwerking, de Biobased Economy, waar de topsectoren Chemie, Energie en Agri&Food samenwerken in een topconsortium, kost het veel tijd en moeite om een gezamenlijk programma te ontwikkelen.’ De adviesraad ziet nog geen bereidheid van de betrokken topsectoren om een deel van het gezamenlijke programma te financieren. Ook de samenwerking rond ICT komt niet van de grond, constateert de adviesraad. ‘Er zijn te weinig prikkels in het systeem om te investeren in gezamenlijke thema’s. Dit heeft te maken met de primaire focus van de topsectoren op de eigen agenda en het teruglopen van de publieke middelen.’

De Awti wil juist dat de topsectoren hun eigen agenda overstijgen en samen prioriteiten gaan stellen rond ‘enkele zorgvuldig gekozen maatschappelijke uitdagingen’. Ze adviseert de ministers om de financiering voor de topsectoren in grotere blokken op te delen rond maatschappelijke thema’s. Daarbij moet de overheid meer regie nemen dat de projecten van de topsectoren op elkaar aansluiten, aldus de adviesraad.

Ook merkt de raad nog op dat de regeling met TKI-toeslagen van de topsectoren aantrekkelijker moet worden gemaakt. Het toeslagpercentage van 25 procent moet omhoog en de regeling moet veel eenvoudiger. Diverse grotere bedrijven organiseren hun samenwerking met kennisinstellingen inmiddels buiten de topsectoren om en richten zich alleen op deelname aan EU-programma’s, constateert de Awti.