Nieuws - 25 september 2008

‘Toplonen kunnen sfeer aantasten’

‘Het kan de sfeer in de organisatie negatief beïnvloeden als de onderzoekers en docenten onder cao’s vallen, en de topsalarissen via vraag en aanbod tot stand komen’, erkent Margreeth de Boer, voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen UR.

nieuws_2402.jpg
Maar de huidige salarissen van de raad van bestuur zijn afgesproken in 2003, toen er nog geen Balkenendenorm in bespreking was, verklaart De Boer. Bovendien hebben ‘de heren hun salaris meer dan terugverdiend’ door Wageningen UR uit de rode cijfers te halen. De voorzitter vindt de voortdurende discussie over de topsalarissen van Wageningen UR daarom ‘heel onplezierig’ en ‘ongemakkelijk’. ‘De bestuurders verdienen het niet om in een kwaad daglicht te staan.’
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de salarissen van de raad van bestuur. De toezichthouders benoemen en controleren de topbestuurders. Margreeth de Boer volgde vorig jaar Jos van Kemenade op als voorzitter.
Centraal in haar betoog staat het salaris van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. De salarissen van de andere twee bestuursleden zijn daar aan gerelateerd, vertelt ze. Toen de raad van toezicht in 2003 een nieuwe bestuursvoorzitter zocht, stond Wageningen UR er niet goed voor. ‘DLO stond in de rode cijfers, de studentenaantallen zakten.’ Dijkhuizen kreeg de ‘niet geringe’ opdracht het tij te keren.
In 2007 was DLO weer gezond en groeide het aantal studenten weer. ‘Er is nu sprake van een van de meest succesvolle universiteiten.’ In 2007 kregen de bestuurders daarom een bonus. Bovendien werd, volgens afspraak in 2003, het tweede deel van hun pensioenvoorziening uitgekeerd. Die ‘opeenstapeling’ leidde tot topposities in de ranglijstjes die begin september in de media verschenen, aldus De Boer.
De topsalarissen van Wageningen UR zijn niet gebonden aan cao-schalen; ze komen in onderhandeling tot stand. Er was in 2003 behoefte aan een bestuurder die een marktgerichte organisatie kon neerzetten. Dan kijk je naar beschikte kandidaten en dan ga je over het salaris onderhandelen, zegt De Boer. Het ministerie van LNV was hiervan op de hoogte. ‘Wageningen UR wordt geafficheerd als de kleinste universiteit, maar het is wel de instelling met het hoogste percentage derdegeldstroominkomsten: 41 procent. Dat heeft vooral met DLO te maken, een marktgerichte organisatie. We hebben onlangs de Hay Group laten uitrekenen wat een bestuurder moet verdienen die zowel leiding geeft aan een hogeschool, een universiteit als een marktgerichte onderzoeksorganisatie. Marktgerichtheid houdt risico’s in, je bent meer afhankelijk van de economie en dat weegt mee in de beloningsstructuur. De Hay Group kwam op een salaris voor Dijkhuizen dat zo’n tienduizend euro hoger is dan nu.’
Of de topsalarissen in de toekomst worden begrensd, weet De Boer nog niet. Dat is pas aan de orde als de raad van toezicht nieuwe bestuurders gaat aanstellen, want je kunt de salarissen niet tussentijds veranderen, zegt ze. ‘Er is nog geen wettelijke onderbouwing van de Balkenendenorm, zo van: dit is vanaf heden de salarisschaal van universitaire bestuurders.’
Wel heeft De Boer met LNV-minister Verburg afgesproken dat ze bij nieuwe aanstellingen overleggen over het salaris. Ze heeft zelf geen normbedrag in haar hoofd. ‘De hoogte hangt mede af van de politieke besluitvorming en van de economische situatie op dat moment.’ Hoe slechter de economie, des te zwaarder is de opdracht om een marktgerichte organisatie renderend te houden, aldus De Boer.