Nieuws - 24 oktober 2014

Topfunctie voor Wageningse zeeonderzoeker

tekst:
Rob Ramaker

Tammo Bult wordt vice-president van ICES, een intergouvernementele organisatie voor zeeonderzoek. De Imares-directeur werd gisteren verkozen in Kopenhagen.

Tammo Bult, directeur van Imares

ICES (International Council for the Exploration of the Sea) is een wetenschappelijk samenwerkingsverband van twintig landen die grenzen aan de Noord-Atlantische Oceaan, Noordzee of Oostzee. Hieronder vallen ruim 4000 wetenschappers die bij meer dan 350 instituten werken. De organisatie is bij het grote publiek vooral bekend door de adviezen aan de Europese Commissie over vangstquota in Europese wateren.

Bult zit straks in raad van bestuur van ICES die bestaat uit een president en vijf vice-presidents. Zij bepalen in sterke mate de strategie van de organisatie. ‘Op dat vlak is het een spannende tijd,’ zegt Bult. ‘ICES krijgt meer en complexere adviesvragen voor steeds minder geld.’ Tegelijkertijd verschuift de wetenschappelijke focus van het beheer van commerciële visbestanden naar ecosysteembeheer. ‘In deze situatie moet je keuzes maken,’ zegt Bult. ‘Op welke onderwerpen kan ICES echt het verschil maken?’

Ik vind het een mooie uitdaging en ben blij dat men mij deze plek toevertrouwt.
Tammo Bult

Zelf ziet Bult de functie als een kans meer bij te kunnen dragen aan duurzaam beheer van de zee. ‘Ik vind het een mooie uitdaging en ben blij dat men mij deze plek toevertrouwt.’ Ook voor Imares is het gunstig, denkt Bult. Hij kijkt en beslist straks mee op het hoogste niveau van de wetenschappelijke agenda voor zeeonderzoek. ICES is bovendien zeer belangrijk voor Imares; 30 procent van de inkomsten van Imares komt uit projecten die in ICES-verband worden uitgevoerd.