Nieuws - 16 december 2015

Tomatentelers verdienen tonnen, varkensboeren bijna failliet

tekst:
Albert Sikkema

De inkomens in de land- en tuinbouw over 2015 lopen enorm uiteen. Dat blijkt uit de jaarlijkse inkomensraming van het LEI. De varkenssector draait zwaar verlies, de glasgroentetelers maken enorme winsten.

Het prijsverloop van veel agrarische producten is de laatste jaren grillig. Dat verklaart waarom de inkomensverschillen voor boeren en tuinders in 2015 erg groot zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Ook de inkomensverschillen tussen de sectoren zijn groot, blijkt uit de cijfers van het LEI.

De Nederlandse glasgroentetelers halen dit jaar een vorstelijk inkomen van gemiddeld 274 duizend euro per bedrijf. De doorgaans grote tomaten-, paprika- en komkommerbedrijven profiteren van de verbeterde afzet in Europa, veroorzaakt door productieproblemen in andere landen, en de lage energieprijzen. Hun inkomen stijgt met 126 procent ten opzichte van vorig jaar.

Ook voor de leghennenhouders is 2015 een fantastisch jaar. De kippenbedrijven die gespecialiseerd zijn in de eierproductie halen een gemiddeld inkomen van 102 duizend euro. Dat is een stijging van maar liefst 500 procent ten opzichte van 2014, toen hun inkomen mager was. De eierproducenten profiteren dit jaar van extra vraag uit de Verenigde Staten, als gevolg van de grote vogelgriepuitbraak in de Mid West. Dit is een tijdelijke meevaller, nu de Amerikaanse leghennensector zich weer herstelt.

En ten derde maken de Nederlandse akkerbouwers een mooie winststijging. Ze verdienen dit jaar gemiddeld 55 duizend euro, een stijging van 90 procent. Belangrijkste reden: goede aardappelprijzen. Maar andere sectoren hebben juist te maken met een forse inkomensdaling. De melkveehouders krijgen de rekening gepresenteerd van het einde van het melkquotum en de overproductie. Hun inkomen halveert dit jaar naar gemiddeld 20 duizend euro per bedrijf. Maar de varkensboeren zijn nog veel slechter af, met een winstdaling van 450(!) procent. Ze halen dit jaar een negatief inkomen van 35 duizend euro en teren dus in op hun bedrijfsvermogen. Vooral de zeugenbedrijven (inkomen van -75.000 euro) doen het slecht. Overproductie leidt hier tot de situatie dat de varkens onder de kostprijs naar de slachterij gaan. Bijna 80 procent van de varkensbedrijven kampt dit jaar met liquiditeitsproblemen, stelt het LEI.

Het gemiddelde bedrijfsinkomen in de land- en tuinbouw bedraagt in 2015 40.000 euro. Naast de glasgroentebedrijven halen ook de bloembollen- en snijbloemenbedrijven een inkomen van boven de ton, net als de perkplantenbedrijven. In de veehouderij vormen de geitenhouders een positieve uitzondering met een inkomen van maar liefst 148 duizend euro per bedrijf.

Naar de inkomenscijfers.