Nieuws - 22 mei 2008

Toilet zonder riool ook handig buiten sloppenwijk

Een waterzuinig mobiel toilet, dat deze week in Wageningen werd gepresenteerd op een congres over sanitatie, kan uitkomst bieden in sloppenwijken en vluchtelingenkampen. Maar ook hier is de wc met waterspoeling op z’n retour.

nieuws_2184.jpg
Stank en ziektes horen bij het beeld van sloppenwijken, waar mensen in de goot hun behoeftes doen. Met onderzoekers van de Lettinga Associates Foundation (LeAF) ontwikkelde het bedrijf Landustrie uit Sneek ontwikkelde een alternatief: de Mobisan. Dit toilet gebruikt zo min mogelijk water en heeft geen waterleiding of riool nodig. Hij wordt dit najaar voor het eerst uitgeprobeerd in een sloppenwijk bij Kaapstad.
In de pot worden poep en plas gescheiden opgevangen. De urine wordt apart afgevoerd, de fecaliën vallen in een bak die belucht wordt. Aan de buitenkant van de cabine zit een hendel om met de hand de massa via een draaimechanisme regelmatig door te roeren. Zo droogt de poep in, waarna het in een tweede compartiment nog eens dezelfde behandeling ondergaat. Resultaat is gedroogde mensenpoep zonder ziekteverwekkers, zo bezweert Brendo Meulman van Landustrie Sneek. Die poep is goed te gebruiken als mest voor moestuinen in de sloppenwijk of elders in de landbouw.
Het mobiele toilet is een voorbeeld van een nieuwe trend in ontwikkelingslanden, zegt milieusocioloog dr. Bas van Vliet, die samen met milieutechnologen het congres Sanitation Challenge organiseerde. Van Vliet: ‘Grootschalige pogingen om riolering aan te leggen zijn in veel landen een koloniale erfenis. Slechts een heel klein deel is operationeel geworden. Anderzijds zijn er de kleinschalige individuele ecotoiletten van ontwikkelingsorganisaties, die niet iedereen helpen. Dit is een tussenvorm voor een wijk. Er komt een hele rij van deze toiletten in Kaapstad, en een gemeenschap van vijfhonderd mensen wordt verantwoordelijk voor het beheer.’
Ook in ontwikkelde landen worden waterzuinige toiletten populairder, voorspelt Van Vliet. ‘Veel milieutechnologen hier op het congres werken aan systemen van vacuümtoiletten die zonder water te verspillen het afval naar een vergistingstank in de wijk verplaatsen.’ Het riool waarin water vermengd wordt met afval is heel lang de norm geweest, maar het is volgens Van Vliet een inefficiënt systeem. ‘Helaas is het watertoilet ook in Zuid-Afrika de Mercedes onder de toiletten. Van dat ideaal moeten we af.’