Nieuws - 1 januari 1970

Toetreding Van Hall Larenstein tot Wageningen UR, informatieve bijeenkomst

Toetreding Van Hall Larenstein tot Wageningen UR, informatieve bijeenkomst

Toetreding Van Hall Larenstein tot Wageningen UR, informatieve bijeenkomst


Op 3 juli vinden informatieve bijeenkomsten plaats over de toetreding van
Van Hall Larenstein tot Wageningen UR. Aan de hand van een korte
presentatie wordt ingegaan op de achtergronden en de gevolgen van de
toetreding, mede aan de hand van de lopende, gezamenlijke initiatieven op
het gebied van onderwijs. Verder zal ingegaan worden op vragen vanuit de
zaal.

De bijeenkomsten vinden plaats in het WICC (kleine Veerzaal) resp. van half
12.30 tot 14.00 en van 14.30 tot 15.00 uur. De eerste bijeenkomst is o.a.
bedoeld voor studenten van de opleidingen van de onderwijsinstituten
Levenswetenschappen en Technologie & Voeding en medewerkers van de
kenniseenheden Dier, Plant en Agrotechnologie & Voeding; de tweede
bijeenkomst is o.a. bedoeld voor studenten van de opleidingen van de
onderwijsinstituten Omgevingswetenschappen en Maatschappijwetenschappen en
medewerkers van de kenniseenheden Groene ruimte en Maatschappij.

De Raad van Bestuur nodigt eenieder van harte uit een van de bijeenkomsten
bij te wonen.