Nieuws - 1 januari 1970

Toestroom masters omlaag

De masteropleidingen trokken dit jaar samen gemiddeld minder nieuwkomers van buiten. Positieve uitzondering is de master Food Quality Management, waar de instroom meer dan verdrievoudigde.

De bacheloropleidingen zagen over het geheel gezien wel meer studenten komen, maar de toestroom bij de Wageningse masteropleidingen daalde ten opzichte van vorig jaar met bijna acht procent, blijkt uit de cijfers van de afdeling onderwijs. De totale toestroom daalde van 639 naar 590 nieuwe masters. De cijfers hebben alleen betrekking op zogeheten instellingseerstejaars; studenten die een Wageningse BSc hebben gevolgd zijn hierin niet opgenomen.
Voor de meeste MSc-opleidingen waren de verschillen met vorig jaar niet zo groot. De masters Earth System Science, Landscape Planning and Design en Urban Environmental Management trokken echter flink minder studenten. Gezamenlijk daalde de instroom van deze opleidingen met bijna vijftig studenten.
Een uitzondering is de master Food Quality Management. Opleidingscoördinator ir Gerry van Nieuwenhoven is blij verrast door de stijging. ‘Er waren vrij weinig Nederlandse studenten op de open dagen, maar begin augustus zaten we toch al op zo’n dertig studenten.’ Het werden er uiteindelijk 38, tegenover 12 vorig jaar. Volgens Van Nieuwenhoven is de opleiding vooral populair omdat deze uniek is in Europa. ‘De meeste opleidingen richten zich alleen op de verwerking van voedsel. Wij combineren in onze opleiding technologie met management. Daarbij is voedselveiligheid momenteel een zeer hot item. Studenten komen echt op het nieuwe af.’
Het grootste deel van de stijging bij Food Quality Management is te danken aan de toename van het aantal Chinese studenten. Over de hele universiteit bezien bleef hun aantal ongeveer gelijk. Het aantal EU-studenten aan Wageningen Universiteit steeg gering. De daling van het totale aantal studenten komt met name voor rekening van de Nederlandse en overige buitenlandse studenten. Van deze groepen daalde de instroom met zo’n tien procent.
De verwachting van het ministerie van onderwijs is dat studenten door de invoering van het bachelor-masterstelsel vaker een deel van hun studie aan een andere universiteit zullen volgen. Universiteiten zullen daarom ook hun masteropleidingen steeds beter moeten profileren, om studenten te trekken of te behouden. / JH
Toestroom masteropleidingen opleiding 1 dec. 2003 1 dec. 2004 Agricultural and Bioresource Engineering 5 6 Management of Agro-Ecological Knowledge and Social Change 28 26 Animal Sciences and Aquaculture 57 48 Bioinformatics 9 6 Biology 4 5 Biotechnology 18 20 Earth System Science 13 3 Environmental Sciences 49 43 Forest and Nature Conservation 30 34 Food Quality Management 12 38 Food Safety 14 6 Food Technology 31 29
Geo-Information Science 12 14 Hydrology and Water Quality 17 17 International Development Studies 21 35 International Land and Water Management 13 21 Leisure, Tourism and Environment 37 26 Landscape Planning and Design 51 25 Meteorology and Air Quality 1 2 Management, Economics and Consumer Studies 103 89 Molecular Sciences 9 1 Nutrition and Health 36 32 Organic Agriculture 9 12 Plant Biotechnology 7 7 Plant Sciences 25 26 Soil Science 2 6 Urban Environmental Management 26 13 Totaal 639 590