Wetenschap - 1 januari 1970

Toervaarders worden ouder, boten groter

Toervaarders worden ouder, boten groter

Toervaarders worden ouder, boten groter


Zeil- en motorboten zijn in negen jaar langer, dieper, breder en hoger
geworden. De opvarenden zijn gemiddeld zes jaar ouder, en geven ongeveer
drie euro per dag meer uit tijdens hun vaarvakantie, blijkt uit onderzoek
van Alterra.

Negen jaar na het eerste onderzoek in 1993 vroegen onderzoekers van Alterra
weer aan watersportend Nederland wat ze doen, welke vaarwegen ze gebruiken
en welke problemen ze tegenkomen. Wat vooral opvalt uit het onderzoek is de
leeftijd van de toervaarders. ,,Wat betreft de product life cycle zit je
bij de toervaart aan de top'', denkt recreatieonderzoeker drs Martin
Goossen van Alterra. ,,De sector moet vernieuwen en inspelen op
mogelijkheden om het product toervaart onder jongeren aantrekkelijk te
maken.'' Vooral varen met de motorboot sluit niet goed aan bij de
leefwereld van de jongeren.
Net als de caravan wordt ook de boot steeds groter. Sinds 1993 zijn de
boten gemiddeld een halve meter groter geworden, en twintig centimeter
breder. De boten liggen gemiddeld vijf centimeter dieper in het water, en
de masten van zeilboten zijn ongeveer een halve meter hoger geworden.
Volgens Goossen heeft dat directe gevolgen voor jachthavens, die hun
ligplaatsen moeten aanpassen, maar ook voor de lengte van de wachtrij bij
bruggen en sluizen.''
De meest populaire watersportregio blijft het Friese-Merengebied, gevolgd
door de Delta, de Waddenzee en het Gronings-Drents kanalengebied.
Belangrijke doorvaarregio's zijn de randmeren, het Rivierengebied, het
Markermeer, de IJssel en het Hollandse-plassengebied. Het IJmeer is volgens
Goossen het centraal station van de toervaart, want een derde van de
toervaarders komt hierlangs, op weg naar de Randmeren en Friesland.
Gevraagd naar de belangrijkste knelpunten noemt de helft van de
toervaarders het vaargedrag van andere, vaak minder ervaren watersporters.
Aan de beroepsvaart stoort men zich nauwelijks. Andere klachten zijn het
aantal wachtplaatsen en de bedieningstijden van bruggen en sluizen, en het
ontbreken van goed en schoon sanitair bij aanlegplaatsen. |
M.W.