Nieuws - 1 januari 1970

Toelatingseisen MSc vastgesteld

Dinsdag heeft de studentenraad ingestemd met de MSc-toelatingseisen. Daarmee liggen de voorwaarden vast waaronder studenten tot de masteropleidingen van Wageningen worden toegelaten.

De eisen zijn bedoeld voor de beoordeling van studenten die niet over een BSc-diploma beschikken dat direct toegang biedt tot één van de Wageningse MSc-opleidingen. De meeste buitenlandse studenten behoren tot deze groep. Ten opzichte van het voorstel dat vorig jaar gelanceerd werd, zijn de taalvaardigheidseisen iets aangescherpt. De ruimte voor bijspijkervakken is juist iets verruimd, met toevoeging van de eis dat hier een bepaalde samenhang en opbouw in zit.
Voor de bepaling van het niveau van individuele vakken komt er een 'leveling systeem'. Dat wordt dit jaar ontwikkeld, maar zal pas volgend jaar worden gespecificeerd en opgenomen in de eisen. Voor dit jaar worden toelatingscommissies verzocht hier zelf invulling aan te geven. Ook zullen er afspraken worden gemaakt met andere instellingen over vooraf vastgestelde combinaties van vakken, die studenten moeten voorbereiden op doorstroming naar een Wageningse master. Voor studenten van Van Hall Larenstein zullen binnenkort al zogeheten 'transfer minors' beschikbaar zijn.
Rector Bert Speelman verwacht dat de aangescherpte toelatingseisen niet tot een daling van het aantal inschrijvingen zal leiden: 'De beperking zit in de financiering, niet in de toelatingseisen.’ / JH