Nieuws - 14 september 2006

Toelage voor internationaal talent

De Egyptische onderzoeker ing. Ahmed Abd-El-Haliem (29) is een van de 23 jonge, talentvolle internationale onderzoekers die een zogeheten Mozaïeksubsidie krijgen toegekend door de Nederlandse onderzoeksorganisatie NWO.
Abd-El-Haliem, als biotechnoloog opgeleid aan de Hogeschool Larenstein in Velp, ontvangt 180.000 euro om vier jaar promotieonderzoek naar ziekteresistentie uit te voeren bij de leerstoelgroep Fytopathologie in Wageningen. De toelage wordt beschikbaar gesteld door NWO en het ministerie van OCenW. Onderwijsminister Maria van der Hoeven zal de Mozaïeksubsidies op donderdag 19 oktober uitreiken.
De subsidie is in 2003 ingesteld om kleurrijk wetenschappelijk talent voor Nederland te behouden en meer allochtone afgestudeerden te laten doorstromen in het onderzoek.