Nieuws - 1 januari 1970

Toekomstplannen Food Valley trekken geld

Het samenwerkingsverband Food Valley, waarin bedrijven en overheden in Gelderland samenwerken met Wageningen UR, heeft haar eerste geld voor projecten binnen.

Belangrijkste is een financiering van ruim twee ton voor het opstellen van een ondernemingsplan voor Foodturoscoop, een toekomstige proeffabriek voor de levensmiddelenindustrie en farmacie. Bedrijven kunnen er in de toekomst hun producten in proefopstellingen vernieuwen. De Foodturoscoop is een initiatief van het instituut A&F. Het geld komt van de provincie en de Europese Unie. Daarnaast hebben de provincie en de EU ook bijna een ton uitgetrokken voor een haalbaarheidsstudie naar een nieuw kenniscentrum over composteerbare verpakkingen, dat in de toekomst ook in Wageningen kan gaan verrijzen. Ook dit plan wordt gedragen door Wageningen UR, samen met andere bedrijven. |
J.T.