Nieuws - 1 januari 1970

Toekomst Rikilt voor vijf jaar veiliggesteld

Eigenlijk had het akkoord er op 1 januari van dit jaar al moeten zijn. Maar de onderhandelingen, die alles bij elkaar een jaar in beslag hebben genomen, liepen uit. Aan de onzekerheid is een einde gekomen: de WOT-uitvoeringsovereenkomst tussen LNV en Rikilt is getekend.

WOT staat voor Wettelijke Onderzoekstaken die Rikilt uitvoert voor LNV. LNV regelt die taken sinds kort in WOT-uitvoeringsovereenkomsten. ,,Het is niet vanzelf gegaan’’, zegt ir Adrie Vermunt, hoofd van de afdeling Analyse en ontwikkeling van Rikilt. ,,LNV zit financieel moeilijk. Toch zijn we tevreden over de uitkomst. Het is een evenwichtig convenant geworden. We zien het als een erkenning van ons werk door LNV.’’ Afgesproken is dat Rikilt nu jaarlijks 14.5 miljoen euro van LNV krijgt. Dat is ongeveer tachtig procent van het budget waarop het instituut moet draaien.
Eén van de grote winstpunten in het convenant is dat Rikilt middelen krijgt om zijn ‘brandweerfunctie’ te vervullen tijdens voedselcrises. Daardoor heeft het instituut nu mogelijkheden om ‘in vredestijd’ mensen te trainen zodat die breder inzetbaar worden. Ook is er geld beschikbaar om binnen Wageningen UR mensen te trainen en tijdens een crisis in te huren. Vindt er een herhaling van de dioxinecrisis plaats, dan kan het instituut nu zijn analysecapaciteit in korte tijd opschalen.
Desondanks hebben de bezuinigingen binnen LNV hun tol geëist. Zoals gevreesd is er geen geld voor het onderzoeksprogramma van dr Peter Hollman naar bioactieve stoffen in voedingsmiddelen. Dat betekent niet dat het internationaal hoog aangeschreven onderzoek van Hollman stopt, benadrukt Vermunt: ,,We zoeken elders naar middelen. Het ministerie van VWS en de Voedsel- en Waren Autoriteit vinden het onderzoek ook belangrijk.’’
Geld is er evenmin voor het monitoringprogramma dat de concentraties schadelijke stoffen in biologische en gangbare producten met elkaar vergelijkt.
Ontslagen zijn niet aan de orde, zegt Vermunt. ,,We verwachten wel dat we vanaf 2005 in ons instituut een lichte krimp zullen zien.’’ Nu is Rikilt nog goed voor 180 fte.
WOT-uitvoeringsovereenkomsten bevatten ook afspraken over de aansturing door LNV en verplichtingen van de instellingen. Zo heeft Rikilt meldingsplicht. Ook als het onderzoek voor derden doet, moet het de ontdekking van zaken die de volksgezondheid schaden rapporteren aan LNV. ,,Sommige opdrachtgevers haken daardoor af’’, zegt Vermunt. Rikilt zoekt daarvoor compensatie in bijvoorbeeld EU-projecten. | W.K.