Nieuws - 1 januari 1970

Toekomst CIDC verzekerd

Toekomst CIDC verzekerd

Toekomst CIDC verzekerd


Wageningen UR en het ministerie van LNV hebben op vrijdag 4 april een
convenant getekend over de wettelijke taken die het CIDC in Lelystad
uitvoert. Met het convenant, dat tot 2012 loopt, is een bedrag van 130
miljoen euro gemoeid.
Het CIDC is volgens het convenant verantwoordelijk voor het instandhouden
van de infrastructuur die nodig is om bij het uitbreken van besmettelijke
dierziektes grote aantallen monsters te kunnen onderzoeken. De partijen
hebben verder onder andere afgesproken dat het ministerie meer gaat betalen
voor het gebruik van de zogenaamde high-containment-unit. Het CIDC blijft
verantwoordelijkheid voor de productie van vaccins.
Met het convenant sluiten Wageningen UR en het ministerie een traject af
waarbij het CIDC werd losgemaakt uit het moederinstituut ID-Lelystad.
Wageningen UR heeft met het ministerie afgesproken dat onderzoeksgroepen
die wettelijke taken uitvoeren een aparte status krijgen. Het CIDC is
daarom ondergebracht in de zogenaamde WOT-unit samen met het Rikilt, het
Natuurplanbureau, het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland en het
Centrum voor Visserijonderzoek. De instellingen die zich bezighouden met
wettelijke onderzoekstaken vallen direct onder de verantwoordelijkheid van
de raad van bestuur en zijn geen onderdeel van de kenniseenheden. |
K.V.