Nieuws - 5 juli 2007

Toch subsidie voor vergister

Praktijkcentrum Nij Bosma Zathe kan de bouw van zijn tweede mestvergister hervatten. De bouw heeft bijna een jaar stil gelegen omdat minister Joop Wijn van Economische zaken in augustus 2006 abrupt een einde maakte aan de subsidieregeling voor milieuvriendelijke elektriciteitsprojecten.
Inmiddels is er een nieuwe regeling, en het praktijkcentrum in het Friese Goutum heeft alsnog subsidie gekregen. Met de bouwer zijn nieuwe afspraken gemaakt. Het project is naar verwachting in 2008 klaar.
In de vergister wordt rundveemest van het eigen bedrijf vermengd met speciaal geteelde energiemaïs, energiezonnebloemen en andere vergistingsproducten. De vergister levert stroom en warmte. De warmte zal gebruikt worden voor de woonwijk Techum bij Leeuwarden.