Nieuws - 29 november 2012

Toch nog debat

Debat Intensieve landbouw

Het is een paar keer uitgesteld maar nu lijkt het er toch van te komen: het debat tussen studenten en ondermeer Aalt Dijkhuizen over intensieve landbouw. In september hield Aalt Dijkhuizen in Trouw een pleidooi voor landbouwintensivering. Dat leverde protest op: wetenschappers reageerden in nationale media en studenten demonstreerden in Forum. Dit debat komt daaruit voort. Ook de rol van de universiteit in het maatschappelijk debat zal aan bod komen. Op dinsdag 11 december van 17 -19 uur in Forum, ook met rector Martin Kropff en hoogleraren Edith Lammerts van Bueren en Lijbert Brussaard.