Organisatie - 8 december 2009

Toch geen onderwijsbonus voor spookdocenten

Geen les geven, maar toch een onderwijsbonus van Wageningen UR opstrijken. Dat overkwam tijdelijk werknemer Michiel de Vries en Spinoza-winnaar Willem de Vos bijna. Na commentaar uit het onderwijsveld is hun bonus ingetrokken. Toekenner Pim Brascamp wil de evaluatiemethode tegen het licht houden.

De toekenning van de onderwijsbonussen voor 2010 werd twee weken geleden bekendgemaakt. De raad van bestuur verdeelt 650 duizend euro over vakken die afgelopen studiejaar een hoge evaluatiescore ontvingen van studenten. Ook incasseren 25 docenten die hoge cijfers kregen van de studenten voor hun vak, in totaal 350 duizend euro.
Op de tweede plaats van die docentenlijst stond Willem de Vos, die 19.061 euro ontving voor zijn excellente uitleg tijdens een microbiologisch vak. Enkele studenten gaven hem een hoog cijfer. Maar De Vos heeft dat vak niet gegeven. Op de vierde plaats van de lijst prijkte Michiel de Vries, die van drie studenten een excellente beoordeling kreeg voor een vak over onkruidecologie. Hij ontving 18.250 euro. Maar De Vries heeft nooit lesgegeven. Hij werd tijdelijk ingehuurd door hoogleraar Holger Meinke bij de voorbereiding van het vak en was alweer vertrokken bij de universiteit toen het vak startte.
Het onderwijsinstituut (owi), dat de lijst opstelde, werd na de bekendmaking van de lijst op de twee spookdocenten gewezen. Directeur Pim Brascamp van het owi trekt het boetekleed aan. ‘Ik had de docenten op de lijst moeten controleren, door na te bellen of onze gegevens klopten. Dit is een bron van ergernis, ook al omdat de onderwijsbeoordelingen een rol spelen in de personeelsbeoordelingen.’ Hij heeft de twee spookdocenten uit de lijst geschrapt. De nummers 26 en 27, die eerst net geen bonus kregen, staan nu op de bonuslijst.
Jaarlijks beoordelen de studenten 750 Wageningse docenten aan de hand van vakkenevaluaties. Alleen vakken die door minimaal acht studenten zijn beoordeeld, tellen mee voor de bonus. Bij de docentbeoordeling geldt geen limiet. Op het evaluatieformulier kunnen wel zeven namen staan van coördinatoren, hoogleraren en docenten die bij het vak zijn betrokken. Als enkele studenten de hoogste score geven aan een ‘lijsttrekker’ als De Vos, kan deze maar zo in de prijzen vallen. Brascamp overweegt om ook bij de docenten een minimum van acht beoordelingen te gaan hanteren.
Ook overweegt hij om de bonus afhankelijk te maken van de hoeveelheid vakken die de docent geeft. Tweederde van de docenten die nu een bonus krijgen, heeft maar één vak gegeven. Zoals de docent die de bonuslijst nu aanvoert: Marian Koster van de leerstoelgroep Sociologie van consumenten en huishoudens. Ze gaf aan het eind van haar promotietraject één vak, een leeronderzoek. Daarna was haar contract afgelopen.
Er zijn ook docenten die een hoge score halen met meerdere vakken. Zoals de erkende topdocenten Gert Peek en Gosse Schraa, die hun bonus ontlenen aan vijf a zes vakken. ‘Hun prestatie is groter dan die van iemand die maar één vak heeft gegeven’, zegt Brascamp. ‘Wellicht moeten we de bonus afhankelijk maken van het aantal vakken dat de persoon doceert en het aantal studenten dat het onderwijs geniet.’ 
 
De nieuwe lijst met onderwijsbonussen aan docenten is hier te vinden.