Nieuws - 29 juni 2017

Toch Engelstalige bacheloropleidingen

tekst:
Albert Sikkema

Vijf Wageningse bacheloropleidingen schakelen per 1 september 2018 over op het Engels. De Student Staff Council stemde op 14 juni alsnog in met het voorstel hierover van de raad van bestuur. Acht leden waren voor en zes tegen.

Eerder had de Student Staff Council te kennen gegeven dat ze het voorstel afwees, tenzij het bestuur aan dertien aanvullende voorwaarden zou voldoen. In een brief zegde het bestuur daarna toe dat ze negen van de dertien voorwaarden wilde inwilligen. Zo gaat het bestuur de introductie en gevolgen van de Engelstalige bachelors monitoren. Verder komt er een maandelijkse rapportage van het aantal aanmeldingen voor de vijf opleidingen, zodat de opleidingen desgewenst snel kunnen kiezen voor een numerus fixus. Ook wil het bestuur snel inzicht geven in de onderwijskwaliteit van de vijf opleidingen.