Organisatie - 30 september 2016

Toch 4-baans Nijenoord Allee nodig

tekst:
Roelof Kleis
4

De Nijenoord Allee moet toch vierbaans worden. Zonder die verdubbeling van het aantal banen is het niet mogelijk de doorstroming te verbeteren.

Dat is de conclusie van een onderzoek naar de doorstroming van het verkeer als de Nijenoord Allee niet wordt verbreed. De gemeenteraad van Wageningen zette vlak voor de zomer een streep door die voorgenomen verbreding. De plannen waren veel te duur en stuitten op groot
verzet uit de aangrenzende woonwijken Tarthorst en Roghorst. Een betere bereikbaarheid van de stad moest maar zonder extra rijbanen.

Samen met de provincie werd de afgelopen maanden doorgerekend of dat mogelijk en haalbaar is. De conclusie is duidelijk en volmondig: nee. Uit het rekenwerk blijkt dat zowel de doorstroming van het verkeer als de leefbaarheid in de omringende buurten verslechteren. Het sluipverkeer in de omgeving zal naar verwachting aanzienlijk toenemen door de opstoppingen op de Nijenoord Allee.

‘De effecten van het niet-verbreden van de Nijenoord Allee pakken slecht uit voor de stad’, legt verkeerswethouder Han ter Maat uit. ‘Er komt meer sluipverkeer door de wijken en het Binnenveld. Dat is niet goed voor de leefbaarheid en de veiligheid in die wijken. De doorstroming verbetert niet en de robuustheid, de mate waarin de route calamiteiten kan opvangen, wordt minder. De provincie zal daarom aan zo’n versoberde variant niet meebetalen'’

Afzien van verbreding maakt de plannen volgens het college ook niet goedkoper. Dat komt doordat het kruispunt Nijenoord Allee/Mansholtlaan en de fietsoversteek bij Hoevestein toch moeten worden aangepakt. De kosten daarvan liggen ‘op hetzelfde niveau’ als die van het
oorspronkelijke plan. Hoeveel dat precies is, is nog onduidelijk. In het oorspronkelijke plan kwamen de totale kosten uit op minstens 27 miljoen euro uit. De provincie wil maximaal 14 miljoen euro bijdragen.

De gemeenteraad zal nu worden gevraagd om alsnog in te stemmen met een verdubbeling van de Nijenoord Allee. Een voorstel daartoe komt in november in de raad, bij de behandeling van de begroting voor het komende jaar.

Re:acties 4

 • Maatschappeljke coalitie "Wageningen goed op weg"

  De Gemeenteraad is misleid over de sobere variant.
  De recente studie naar de werking van de sobere variant zou uitwijzen dat het niet verbreden van de Nijenoordallee een goede doorstroming in de weg zou staan. Althans, dat was de conclusie, die door het college aan de gemeenteraad werd gepresenteerd.
  De presentatie van de studie door Royal Haskoning DHV in de Klankbordgroep vertelde echter een ander verhaal. De samenwerkende organisaties van Wageningen Goed op Weg vinden dat hiermee de gemeenteraad is misleid en hebben dit in een brief aan de raad kenbaar gemaakt.

  In eerste instantie lieten berekeningen van de sobere variant vertragingen zien bij kruispunten ’t Gesprek en de Rooseveltweg en sluipverkeer in de wijken. In de Klankbordgroep is aan het adviesbureau gevraagd na te gaan wat een optimalisatie van beide kruispunten zou opleveren. Na doorrekening van de optimalisaties bleek dat de doorstroming in 2030 wel degelijk goed zou zijn en het sluipverkeer terug zou keren naar de hoofdstructuur.

  Ook de robuustheid van het wegennet is ruim voldoende bij de sobere variant. Bij calamiteiten of stremmingen op de Nijenoord Allee biedt bijvoorbeeld de busbaan over de campus een goede tijdelijke omleiding.

  De sobere variant voldoet op grond van het onderzoek dus wel degelijk aan de gestelde criteria en is voor de fietsbereikbaarheid bovendien een stuk beter, aangezien de oversteek bij Hoevestein gehandhaafd blijft.

  Wageningen Goed op Weg blijft deze variant dan ook steunen en vraagt de politiek dit ook te doen.

  De brief van WGOW aan de raad is terug te vinden op haar website: www.wageningengoedopweg.nl

  Reageer
 • Steven

  Al die verkeersonderzoeken schrijven naar vooraf gestelde conclusies toe. Adviesbureaus doen dit soort onderzoeken zelfs bijna gratis in ruil voor toezeggingen dat ze betrokken worden bij de aanleg van infrastructuur.

  Investeren in asfalt is niet hetzelfde als investeren in bereikbaarheid. Er zijn meer dan voldoende onderzoeken die laten zien dat de aanleg en verbreding van wegen juist tot meer congestie leidt en dus tot een vermindering van de bereikbaarheid. Daarnaast gaat het ten koste van de leefbaarheid. Waarom is Wageningen niet creatiever en zoekt het niet naar innovatie manieren om de bereikbaarheid te verbeteren? Een universiteitsstad onwaardig!

  Reageer
 • Gluurbuur

  Ik snap de reactie van Hendrik van Maanen wel: als er een gloednieuwe tweebaansweg komt dan wordt het wel aantrekkelijker om die te pakken, zeker als de A12 en A50 slecht doorstromen (al is het vooral de diedenweg die daar druk door is). Je bent wel gek als je via Rhenen de A15 op wil want tijdens de spits sta je daar rustig een half uur te wachten tussen de dierentuin en het station, daarvoor pakt de echte sluipchauffeur de route via Achterberg. Bovendien wordt het er niet mooier op. Echter moet er wel iets gedaan worden want over een x aantal jaar zijn het niet alleen die lease diesels (kom je uit Utrecht Hendrik?) maar ook elektrische wagens die een significant deel van de rijbaan gebruiken en om Wageningen ook in de toekomst bereikbaar te houden moet er wel iets gedaan worden. Een 80 km weg vanaf bennekom richting bedrijventerrein de Nude lijkt mij ook een veel beter idee. Op die manier kun je vanaf de achterkant het agro business park ontsluiten en maak je de Nude ook beter bereikbaar. In Rhenen sta je dan weer vast maar ach, dat is provincie Utrecht.

  Reageer
 • Hendrik van Maanen

  Tuurlijk, als er maar miljoenen worden uitgegeven aan asfalt in plaats van zaken die de leefbaarheid echt verbeteren (groen, minder uitlaatgassen, herantwikkeling gebied busstation). Begrijpelijk dat inwoners van Wageningen niet zitten te wachten op nog meer lease-diesels die de boel komen vergassen.

  De verbreding komt vooral ten goede van sluipverkeer tussen A12 en A50, en richting Rhenen. Betere strategie is lokale wegen afwaarderen, zodat men op de snelweg blijft en alleen bestemmingsverkeer de stad in gaat. Lost het bereikbaarheidsprobleem voor inwoners zichzelf op...

  Reageer
  • G

   Het is echt naïef om te denken dat mensen de route door Wageningen als sluiproute gebruiken. Zeker nu de A12 verbreedt is, zal niemand zo dom zijn om binnendoor te gaan.
   Ik snap daarnaast niet dat men niet wil dat de bereikbaarheid verbeterd. Ik weet niet of je wel eens in de file hebt gestaan aan het eind van de dag Wageningen in, maar dan ben je zo een kwartier extra kwijt. Dat wordt zeker niet minder, want er zijn steeds meer studenten en dus blijven er ook meer in Wageningen wonen. Wageningen is altijd al een outsider geweest, oa omdat het zo beroerd te bereiken is. Het wordt tijd dat daar wat aan gedaan word. Of dat nou met een rondweg door het binnenveld om de stad heen is (mijn voorkeur) of door de nijenoord allee te verbreden, als er maar wat aan gebeurd.
   Die laatste reacties slaat al helemaal nergens op natuurlijk. Er is een probleem, laten we de bereikbaarheid dan verminderen, dan wordt het probleem nóg groter!


Re:ageer