Nieuws - 28 april 2015

Tineke Tromp verlaat Wageningen UR

tekst:
Rob Ramaker

Directeur Human Resources Tineke Tromp verlaat Wageningen UR. In augustus gaat zij aan de slag in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente.

Tromp werkt sinds 1985 bij Wageningen UR. De eerste tien jaar was ze bedrijfsjurist, daarna directeur Legal and Governance/Secretaris Raad van Bestuur en sinds 2007 is ze hoofd Corporate Human Resources. Bij het Medisch Spectrum Twente krijgt ze een vergelijkbare functie. Tromp ziet de overstap als een kans om in een andere sector aan de slag te gaan. Bovendien past het in de plannen te verhuizen naar de Achterhoek. Ze neemt waarschijnlijk begin juli afscheid.

‘Ik werk al heel lang in Wageningen, met heel veel plezier’, zegt Tromp. ‘Maar ik ben 53 en dan komen kansen waar alles zo goed in elkaar past niet zo vaak voorbij. Dus dan moet je toehappen.’ Voordat ze vertrekt, hoopt Tromp nog een akkoord te sluiten over een nieuwe cao voor DLO-medewerkers. Onderhandelingen hierover slepen zich al twee jaar voort. Verder zou ze graag enkele trainingsprogramma’s waar nog aan wordt gewerkt afronden.

Bijdragen aan de vorming van Wageningen UR ziet Tromp als haar voornaamste wapenfeit. DLO en universiteit waren op zichzelf veel slechter af geweest, denkt ze. ‘Nu staat er een ijzersterke organisatie met nog heel veel potentie.’ Tromp kijkt met minder tevredenheid terug op de hervorming van de medezeggenschap. Weliswaar zijn de medezeggenschapsraden samengevoegd tot de WUR-council, maar dat heeft niet gezorgd voor de dynamiek en binding met de achterban die ze voor ogen had.