Nieuws - 23 december 2016

Tijs Breukink stopt komend jaar

tekst:
Albert Sikkema

Tijs Breukink neemt op 1 oktober 2017 afscheid als lid van de raad van bestuur van de WUR. Dan loopt zijn derde termijn af als bestuurder. Breukink (1964) is dan twaalf jaar bestuurder geweest.

<foto: Guy Ackermans>

Breukink  is vooral verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, financiën en campusontwikkeling.  De raad van toezicht van WUR is de procedure voor de opvolging van Breukink gestart. Bij aanvang van zijn derde termijn was Breukink al met de raad van toezicht overeen gekomen dat dit zijn laatste termijn zou zijn. Wat hij hierna gaat doen, is nog onduidelijk.

Belangrijkste wapenfeiten van Tijs Breukink:

-          Hij was hoofdverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Wageningse campus. Dat begon met de oplevering van Forum en Atlas in 2007. Daarna volgden onder andere Radix, Orion, Zodiac, Friesland Campina, Plus Ultra, Starthub en – dit jaar – Helix.

-          Hij kaartte de onderfinanciering van de universiteit aan in Den Haag. Volgens Breukink kan de universiteit ten onder gaan aan haar eigen succes, omdat het ministerie van EZ de studentengroei niet voldoende financiert. Dat leidde tot een motie in de Tweede Kamer om de universiteit onder te brengen bij het onderwijsministerie.

-          Hij stelde voor om de collegetijden op de campus te verruimen. Door de ondermaatse overheidsfinanciering is er geen geld om extra onderwijsgebouwen te bouwen, redeneerde Breukink, en moeten we dus efficiënter met onze bestaande faciliteiten omgaan. Dat leidde tot de proef met avondcolleges.

-          Hij maakte zich hard voor een betere bereikbaarheid van de Wageningse campus. Dat vereiste veel overleg met de provincie Gelderland en gemeente Wageningen, met tot op heden weinig resultaat.