Nieuws - 4 oktober 2001

Tijdschrift Landschap prijst Wageningse ecologen

Tijdschrift Landschap prijst Wageningse ecologen

Wageningse ecologen hebben het 'beste' artikel geschreven in het tijdschrift Landschap in de jaren 1999 en 2000. Dit is de conclusie van een onafhankelijke jury.

Het artikel ging over de slechte resultaten van agrarisch natuurbeheer in Nederland. Het kwam uit in 1999 in nummer 16 van Landschap en staat op naam van dr. ir. David Kleijn, Maurits Gleichman en prof. dr. Frank Berendse van de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie, en de studenten Marike Boekhoff en Fabrice Ottburg.

'In alle eenvoud wordt de lezer meegenomen naar de door velen gekoesterde wens van het agrarisch natuurbeheer, die vervolgens in de polders bij Westbroek met een koele pennenstreek meedogenloos onderuit wordt gehaald', aldus de jury. | H.B.