Nieuws - 29 november 2012

'Tijdens de verloving ging het al uit'

Nu de bestuurlijke ontvlechting een feit is, is de scheiding tussen Wageningen UR en Van Hall Larenstein onafwendbaar. Diensten worden afgestoten en mogelijk gaat de hogeschool weg uit Forum. De mening van de hogeschool over de ontvlechting is duidelijk. Maar wat vinden de 'universiteitsmensen' eigenlijk van de scheiding? Wat gaan zij missen? Door Albert Sikkema en Linda van der Nat

22-Paper-chain-HR.jpg


Edwin Kelhout
hoofd Voorlichting en Werving
'De afdelingen studentenwerving van universiteit en hogeschool hebben pragmatisch samengewerkt. Er waren concrete plannen om de afdelingen samen te voegen, zodat er bijvoorbeeld één helpdesk voor aankomende studenten zou komen, maar die fusie gaat nu dus niet door. Het gevoel van gemis is wat mij betreft beperkt. De hogeschool heeft haar eigen wervingsactiviteiten, onze doelgroepen zijn verschillend. Wat ik wel ga missen, is de uitwisseling van ervaringen rond zaken als open dagen, campagnes, het nut van Facebook en het delen van onze netwerken bij de internationale werving. Maar kennelijk zijn de identiteiten van universiteit en VHL niet te rijmen. Het voelt niet als scheiden, tijdens de verloving ging het al uit.'
Iris de Winter
masterstudent Biologie
'Ik ben studiekeuzecoach van de master Biology, dus aankomende studenten die een vraag hebben over de master, carrièreperspectieven of het studentenleven, kunnen bij mij terecht. In de vier jaar dat ik studiecoach ben, heb ik pas één keer een mailtje gekregen van een student die over wilde stappen van VHL naar de master Biology. Ik denk dat dit te maken heeft met het schakelprogramma van een jaar dat ze zouden moeten volgen. Ik verwacht dus niet dat de scheiding tussen universiteit en hogeschool voor mij veel gevolgen heeft.'
Theo Lexmond
opleidingsdirecteur Milieu en Klimaat
'Na het besluit tot ontvlechting van VHL las ik in Resource een reactie vanuit HAS Den Bosch: "hiermee komt een einde aan de voorkeursbehandeling van VHL". Maar die is er bij mij nooit geweest, ik heb alle hbo-studenten hetzelfde behandeld. Voor de milieu-opleidingen zijn er geen speciale doorstroommogelijkheden gekomen voor VHL-studenten, zoals een verkorting van het mastertraject. Wellicht had de hogeschool wel gerekend op zo'n voorkeursbehandeling en is het uitblijven ervan één van de redenen om er uit te stappen. Er is wel overlegd over vormen van samenwerking op onderwijsgebied tussen universiteit en hogeschool, maar er gebeurde niet veel. Ik voorzie daarom geen consequenties van de ontvlechting voor het onderwijs.'
Rene Kwakkel
opleidingsdirecteur Dierwetenschappen
'We hebben bij Dierwetenschappen afspraken gemaakt met het Larenstein-deel van VHL en daar gaan we mee verder, ook na de ontvlechting. We blijven studenten dus doorverwijzen naar het hbo en we blijven zij-instromers binnenkrijgen uit het hbo. Daar verandert niets. Wat wel jammer is: we zullen niet als twee-eenheid gaan opereren bij de internationale studentenwerving. Dat gebeurde nog niet, maar dat wilden we gaan doen. Wel vind ik het belangrijk dat VHL op of nabij de campus blijft. Wij werken veel meer samen met VHL Wageningen dan met VHL Leeuwarden en dat heeft deels met de afstand te maken. Neem de voorlichtingsdag van de universiteit op 17 november, dan verwijs je toch makkelijker naar hbo-bachelors in Wageningen.'
Elyn den Hollander
masterstudent Food Technology en vorig jaar AID-bestuurslid
'Ik weet dat de meeste VHL'ers in Wageningen het heel jammer vinden dat de beslissing tot ontvlechting is gemaakt, maar op studentenvlak heb ik niet het idee dat er sprake was van een heel hechte samenwerking. Ik hou me er als student ook niet echt mee bezig. Ik ken wel een aantal VHL-studenten die hun minor aan de WU hebben gedaan, maar daar houdt het voor mij op. De gemiddelde VHL-student is voor mijn gevoel iets minder betrokken bij Wageningen dan studenten van de universiteit. Dat zag je ook bij de AID, daar is al jaren een relatief klein percentage mentoren, crewers en bestuursleden afkomstig van Van Hall Larenstein. Heel gek vind ik dat niet, aangezien ze veel vaker op stage zijn en dus minder direct te maken hebben met Wageningen.'
Ronald Esman
medewerker WUR-shop
'Ik weet er niet zoveel van, maar als VHL verdwijnt uit het Forum is dat zakelijk gezien voor ons wel jammer. Zowel studenten van de universiteit als van de hogeschool kopen bij ons hun studiemateriaal, zoals boeken en dictaten. Op de maandag aan het begin van elke periode staan ze hier met z'n honderden. Daarnaast kopen veel studenten hier een Wageningen University-sweater. Ook VHL'ers kopen die truien. Dat gaat denk ik wel veranderen als ze straks helemaal uit elkaar zijn. Studenten van de hogeschool zullen dan geen universiteitstrui meer kopen.'