Organisatie - 17 januari 2008

Tijdelijk kantoor voor PSG

De trek naar Wageningen Campus gaat zo hard dat de Plant Sciences Group (PSG) tijdelijk vierhonderd vierkante meter extra kantoorruimte wil bouwen. Achter de oostvleugel van Radix, op het grasveld tussen het gebouw en de fietsenstalling, moeten daarom verplaatsbare kantoorunits komen.
Voor de integratie van instituten en leerstoelgroepen is het het meest efficiënt als mensen bij elkaar zitten, vertelt Okko Kuiper, facility manager bij PSG. Om die reden is de komende jaren wat extra ruimte nodig. ‘De nieuwbouw is nog niet klaar en we hebben nu een piek in mensen die op korte termijn op de Born bij elkaar moeten zitten. Op termijn moet de organisatie gaan krimpen en de vierkante meters efficiënter gebruiken.’
Kuiper hoopt dat de bouwvergunning voor de tijdelijke kantoorruimte er binnen een paar weken is, waarna het gebouw een maand later in gebruik kan worden genomen. Labruimtes in Radix die nu als kantoorruimte worden gebruikt, komen dan weer vrij voor labwerk.
De bomen op het grasveld zullen op het terrein van Wageningen UR worden herplaatst.

Re:ageer