Nieuws - 1 januari 1970

Tijdcapsule komt bovendrijven

Het in beton storten van een tijdcapsule vormde de symbolische ‘eerste steenlegging’ van het nieuw te bouwen Forumgebouw. Landbouwminister Cees Veerman stapte woensdag 10 november zelf de bouwput in om de capsule in de keldervloer te storten. Helaas bleek de capsule te licht en kwam deze bovendrijven.

In de capsule konden vertegenwoordigers van de kenniseenheden, studieverenigingen en de minister zelf hun boodschap voor de toekomst kwijt. Opvallend was het aantal flessen sterke drank, dat ‘als beloning voor de slopers’ in de capsule verdween.
Het nieuwe onderwijsgebouw is het eerste van een reeks nieuwbouwprojecten die het terrein De Born moeten omvormen tot een ‘kennislandgoed’. Het Forumgebouw moet vanaf september 2006 onderdak bieden aan studenten van Wageningen Universiteit en een aantal opleidingen van hogeschool Van Hall Larenstein. Minister Veerman en rector Speelman legden ieder ook nog een echte steen.
Onder het motto ‘students build their own future’ hadden studenten van WSO, PSF en de studieverenigingen een eigen muurtje gebouwd. Ze protesteerden daarmee tegen het feit dat de inbreng van studenten op de planvorming op een groot aantal gebieden is genegeerd. / JH, foto GA