Nieuws - 1 januari 1970

Tienduizendste scholier bij DNA-lab

De mobiele DNA-practica waarmee verschillende onderzoeksinstellingen voor genomics Nederlandse middelbare scholen langsgaan, zijn een groot succes. Woensdag trokken de reizende DNA-labs hun tienduizendste leerling van dit jaar.

De bakermat van de mobiele DNA-practica ligt in Wageningen. In 1996 begonnen studenten hier met het geven van een DNA-isolatiepracticum op middelbare scholen. Dit bleek zo’n succes dat er vervolgens onder de vlag van VWO Campus meer mobiele practica werden ontwikkeld voor de scholierenvoorlichting van Wageningen Universiteit.
De reizende DNA-labs zijn een recent initiatief. Ze zijn opgezet in samenwerking met andere genomics-onderzoeksinstituten en bedoeld om scholieren op een praktische manier kennis te laten maken met de mogelijkheden van DNA-onderzoek. Zo kunnen studenten in een twee uur durend practicum bepalen of een kruising van twee planten de gewenste eigenschappen bezit.
De coördinatie van de reizende DNA-labs in handen van de Wageningse ir. Kees Breg. De tienduizendste deelnemer was David Luijten uit klas 4 havo van het Altenacollege in Sleeuwijk. / JH