Nieuws - 1 januari 1970

Tien persoonlijke profs benoemd

Tien medewerkers van Wageningen UR zijn benoemd tot persoonlijk hoogleraar, vanwege verdiensten in hun vakgebied. De Social Sciences Group valt hierbij geheel buiten de prijzen.

‘Tien is veel, maar dat is toevallig. Er waren gewoon tien kandidaten die aan de hoge kwaliteitseisen voldeden’, zegt prof. Bert Speelman, als rector eindverantwoordelijk voor de selectie van de hoogleraren. ‘Alle kenniseenheden hadden ongeveer evenveel kandidaten voorgedragen. Dat er niemand van de Social Sciences Group door de selectie is gekomen komt doordat niet werd voldaan aan de kwaliteitscriteria. Dat er veel persoonlijk hoogleraren bij Voeding en technologie zijn terechtgekomen betekent misschien dat het daar gewoon een sterke hap is’, aldus Speelman.
Eens in de drie jaar benoemt de raad van bestuur persoonlijk hoogleraren. Het is voor het eerst dat er tien tegelijk benoemd zijn. Ditmaal promoveren acht universitair hoofddocenten tot hoogleraar: dr Tjakko Abee (Levensmiddelenmicrobiologie), dr Harry Gruppen (Levensmiddelenchemie), dr Arnold van Huis (Entomologie), dr Bart Koelmans (Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer), dr Thom Kuyper (Bodemkwaliteit), dr Frans Leermakers (Fysische chemie en colloïdkunde), dr John van der Oost (Microbiologie) en dr René Wijffels (Proceskunde).
Ook twee excellente onderzoekers van instituten zijn benoemd tot persoonlijk hoogleraar: toxicoloog dr Jacob de Boer, hoofd Milieu en voedselveiligheid van visserijonderzoeksinstituut RIVO in IJmuiden (Analytische milieuchemie, bij de leerstoelgroepen Visteelt en visserij en Toxicologie) en ecologisch statisticus dr Cajo ter Braak, senior onderzoeker bij Plant Research International (Multivariate statistics for life sciences, bij Biometris).
In 2001 is dr Mari Smits van de Animal Sciences Group als eerste instituutsmedewerker tot persoonlijk hoogleraar (Fokkerij en genetica) benoemd.
De benoeming tot persoonlijk hoogleraar geldt voor een verlengbare periode van vijf jaar. De titel geeft onderzoekers meer mogelijkheden hun vakgebied landelijk en internationaal wetenschappelijk te profileren en wordt ook gezien als een goedkope manier om excellente onderzoekers aan de organisatie te binden. De universiteit telt nu 22 persoonlijk hoogleraren. / GvM