Organisatie - 16 februari 2011

Tien miljoen voor Kenniscentrum Watertechnologie

Van Hall Larenstein zet met NHL Hogeschool een nieuw Kenniscentrum watertechnologie in Leeuwarden op. In dit 'centre of expertise' kunnen hbo-studenten toepassingsgericht, kortdurend onderzoek doen op het gebied van watertechnologie.

wateronderzoek.jpg
De ministeries van OCW en EL&I stellen hier gedurende vijf jaar een miljoen euro per jaar voor beschikbaar. Het geld is bestemd voor de ontwikkeling van onderzoeksprogramma's.
'Waterbedrijven' als Vitens, Pacques, Landustrie Sneek en Wetterskip Fryslân, universitair waterinstituut Wetsus, de hogescholen zelf en de MBO's steken gezamenlijk als cofinanciering ook vijf miljoen in het centrum. Dat moet zich na vijf jaar zelf kunnen bedruipen met inkomsten uit het onderzoeks- en opleidingsprogramma.
Het nieuwe centrum komt in het gebouw van Van Hall Larenstein. De bestaande Milieuhal wordt er voor twee miljoen verbouwd en de laboratoria worden vernieuwd. Verder krijgt het Water Applicatiecentrum nieuwe apparatuur.

Onderzoeksprogramma
In het kenniscentrum kunnen bedrijven samen met studenten een proefopstelling opzetten voor onderzoek naar drink- en afvalwater. Projectingenieurs (afgestudeerde hbo'ers) gaan de onderzoeken begeleiden. Paula van den Brink, docent watertechnologie van VHL en tevens verbonden aan Wetsus, zegt dat bedrijven zitten te springen om dit soort kortlopende onderzoeksprojecten.

Wetsus
Het kenniscentrum past goed bij de te realiseren Watercampus van Wetsus. Die bestaat behalve uit het VHL gebouw, de huidige waterbedrijven in de Johannes de Doperkerk uit een nog te bouwen groot nieuw onderkomen, dat over drie jaar klaar moet zijn. Veel bedrijven en instellingen uit de watersector zullen daar hun intrek nemen. Van den Brink: 'Je krijgt zo een sterke combinatie van onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid. Straks kun je er op elk niveau watertechnologie studeren. Van mbo-watermanagement, hbo-watertechnologie en de master waterprocestechnologie tot uiteindelijk promotieonderzoeken bij Wetsus. Al die opleidingen versterken elkaar.'