Nieuws - 19 september 2002

Tien miljoen minder voor Wageningen UR

Tien miljoen minder voor Wageningen UR

De universiteit en DLO moeten de komende vier jaar zo'n 10 miljoen euro inleveren. Dat blijkt uit de begroting die op prinsjesdag werd gepresenteerd. De universiteit moet het waarschijnlijk met 4,5 miljoen euro minder doen, DLO krijgt minstens 5,3 miljoen minder.

De korting op de universiteit is volgens verwachting. Voor DLO bevatte de begroting een tegenvaller. De instituten krijgen naast de verwachte efficiencykorting van 2,8 miljoen in 2006 ook een extra korting van 2,5 miljoen euro opgelegd. Minister Veerman gebruikt die miljoenen om een korting op het hoger agrarisch onderwijs, die was opgelegd door zijn voorganger Brinkhorst, ongedaan te maken.

Bovenop de 'harde' bezuinigingen komt nog een zachte bezuiniging. Het ministerie wil het budget voor de open programmering verhogen van vijf naar tien miljoen euro. Onderzoeksgeld dat vroeger automatisch naar DLO vloeide is daardoor ook beschikbaar voor andere onderzoeksorganisaties.

De bezuiniging op de universiteit loopt op van 9 ton in 2003 tot 3,5 miljoen in 2006. Daarbovenop komt nog een verborgen korting omdat het ministerie de universiteit de komende jaren geen compensatie geeft voor de stijging van materi?le kosten door de inflatie. Daardoor loopt de universiteit een extra miljoen mis.

De korting op de universiteit zou overigens nog verzacht kunnen worden als het ministerie afspraken nakomt die de universiteit heeft gemaakt met Veermans voorganger Brinkhorst. Volgens die afspraak kan de universiteit door het gestegen aantal promoties en studenten aanspraak maken op een extra bedrag van 1,9 miljoen euro. Dat zou de korting voor 2003 dus teniet doen. Of het extra geld er ook daadwerkelijk komt is echter nog niet zeker. De universiteit en het ministerie onderhandelen daar de komende maanden over.

Financi?le man Peter van der Jagt verwacht dat de bezuiniging op de universiteit te halen zijn met de 'kaaschaaf'. Alle kenniseenheden zullen moeten inleveren. Na 2003 zou de kaasschaaf geen soelaas meer bieden. "Dan moeten we echt kiezen. We hebben dan twee opties. We kunnen proberen de inkomsten te vergroten door meer derde geldstroom aan te trekken. Of we zullen keuzes moeten maken."

In het algemeen is Van der Jagt niet ontevreden over de uitkomst van prinsjesdag. "Als je in moet leveren valt dat natuurlijk altijd tegen. Maar gezien het economische klimaat en de omvang van de bezuinigingen op andere posten in de rijksbegroting, had het erger gekund." De extra korting op DLO was volgens hem wel een tegenvaller. Aan de positieve kant staat volgens hem een toezegging van het ministerie om 9,1 miljoen euro bij te dragen aan de nieuwbouw voor het plantaardig praktijkonderzoek in Bleiswijk. "Dat hadden we afgesproken, maar het is wel prettig om te zien dat de afspraak ondanks de bezuinigingen overeind is gebleven." | K.V.