Nieuws - 12 mei 2015

Tien groene onderzoeksprojecten van NWO

tekst:
Albert Sikkema

NWO heeft tien Wageningse onderzoeksprojecten gehonoreerd op het gebied van duurzame voedselketens. De toekenning uit het programma Groen van het NWO-onderdeel Aard- en Levenswetenschappen valt onder de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw.

<foto: een wilde bestuiver>

NWO gaat twee series onderzoeksprojecten op het gebied van ‘groen’ toekennen voor een totaalbedrag van 9,65 miljoen euro. Deze week werd de eerste serie van dertien projecten gefinancierd. Wageningen Universiteit kreeg tien onderzoeksvoorstellen goedgekeurd. In de projecten werken de onderzoekers samen met publieke of private onderzoekpartners die tevens een deel van het onderzoek betalen.

Jack van der Vorst (Operations Research and Logistics) gaat een beslissingsondersteunend model ontwikkelen om betaalbare, gezonde en duurzame diëten te ontwikkelen. Hans Helder (Nematologie) gaat de optimale bodemgemeenschappen voor vijf landbouwgewassen ontwikkelen. En David Kleijn (Resource ecology) onderzoekt of wilde bestuivers (kunst)mest kunnen vervangen als hulpbron in de preiteelt. Alle toegekende projecten zijn hier te vinden.

Het onderzoek moet een fundament geven voor duurzame productie en vcrwerkingsketens in de land- en tuinbouw. De beoordelingscommissie van NWO kreeg 35 onderzoeksvoorstellen.