Nieuws - 1 januari 1970

Tien dagen isolatie voor reizigers uit China

Tien dagen isolatie voor reizigers uit China

Tien dagen isolatie voor reizigers uit China


De universiteit isoleert reizigers uit China tien dagen lang op een
studentenafdeling. Medische noodzaak is er niet, maar de raad van bestuur
wil met de maatregel onrust over het SARS-virus weg te nemen.

Het ministerie van binnenlandse zaken meldt in een brief aan de
burgemeesters en commissarissen van de Koningin dat quarantaineachtige
maatregelen onnodig en zelfs onwenselijk zijn.
Volgens Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur, zit de
universiteit met een lastig dilemma: terwijl quarantaine uit medisch
oogpunt onnodig is en het ministerie denkt dat een dergelijke maatregel de
onrust alleen maar aanwakkert, vrezen onder andere bewoners van de
studentenflats de (terug)komst van Chinese afdelingsgenoten.
Hier is volgens studentenarts Andre Godkewitsch geen enkele reden toe, al
kan hij de bezorgdheid wel begrijpen. Godkewitsch weet niet wat hij precies
vindt van het besluit van de raad van bestuur. ,,Ik kan me voorstellen dat
de universiteit maatregelen neemt om paniek te voorkomen'', zegt hij.
,,Maar ik heb er wel aarzelingen bij. Het is echt een dilemma.''
De Chinese studenten- en scholierenassociatie in Wageningen (CASSW) staat
volledig achter het besluit van de raad van bestuur. De organisatie is
bezorgd over de mogelijke verspreiding van het virus en heeft dan ook
gesuggereerd om strikte isolatie in te stellen voor studenten die uit China
komen. De organisatie roept Chinese studenten op om volledige medewerking
te verlenen en heeft vrijwilligers aangewezen die proberen de situatie van
hun afgezonderde landgenoten te verlichten, bijvoorbeeld door boodschappen
voor hen te doen.
Op dit moment zit er één Chinees geïsoleerd in Wageningen en volgens Sanwen
Huang, voorzitter van de Chinese studentenassociatie, is het moeilijk om
met de student te communiceren, aangezien zijn kamer geen telefoon- en
internetaansluiting heeft. Op een andere studentenafdeling die voor de
maatregel is ingericht zijn deze faciliteiten wel aanwezig. ,,Het isolement
valt deze student zwaar'' vertelt Huang. ,,Ik steun de raad van bestuur,
maar ik hoop wel dat de faciliteiten verbeterd worden.'' |
L.M.