Nieuws - 27 februari 2013

Thymos oneens met uitstel FOS

Sportkoepel Thymos betreurt het uitstel van de FOS-herziening op advies van de Studentenraad. 'We voelen ons op dit punt niet vertegenwoordigd.'

Het besluit van de universiteit, twee weken geleden, om de herziening van de FOS een jaar uit te stellen, is niet overal in goede aarde gevallen. Hoewel de studentenraad zelf had aangedrongen op uitstel, blijkt niet iedereen het daarmee eens te zijn.
Sportkoepel Thymos stuurde deze week een brief naar de aangesloten verenigingen, waarin ze haar teleurstelling uitte. 'We hadden graag gewild dat de FOS herzien werd', schrijft het Thymos-bestuur, dat wijst op de groei van haar jonge verenigingen. 'Wellicht hadden deze aanspraak kunnen maken op FOS.'
De FOS (FinanciĆ«le Ondersteuning Studenten) kent een financiĆ«le compensatie toe aan studenten met een bestuursfunctie. De tweejarige regeling zou dit jaar weer worden herzien  maar de studentenraad, geheel bestaand uit de fractie Veste, vroeg deze keer om een jaar uitstel in verband met de verwachte afschaffing van de basisbeurs. Daardoor zou de FOS volgend jaar opnieuw op de schop moeten.
Veste geeft echter ruiterlijk toe dat er ook andere motieven meespeelden. 'Er zijn de laatste jaren meer verenigingen bijgekomen en sommige verenigingen zijn gegroeid,' zegt fractielid Wouter-Jan van Roosmalen. 'Bij een herverdeling zou Contractus (de vier grootste gezelligheidsverenigingen, red.) er waarschijnlijk op achteruit gaan. Aangezien zij het grootste deel van onze achterban vormen, was de keuze voor ons helder.'
In de brief aan haar verenigingen zegt Thymos zich 'niet vertegenwoordigd' te voeren  door Veste. Van Roosmalen van Veste zegt begrip te hebben  voor de sportverenigingen, maar: 'Als studenten zich niet vertegenwoordigd voelen kunnen ze actief meedoen in ons beleidsplan, of een nieuwe partij oprichten.'