Student - 23 oktober 2014

Thymos in financiële nood

tekst:
Linda van der Nat
2

Sportstichting Thymos kampt met een ernstig geldtekort. Het aantal studenten in Wageningen dat zich aansluit bij een sportclub groeit al jaren, maar de financiële vergoeding vanuit de universiteit blijft achter. De sportstichting heeft een brandbrief naar de raad van bestuur gestuurd, waarin ze vraagt om extra geld.

Thymos verdeelt elk jaar de subsidie van de universiteit over de verschillende studentensportverenigingen. Daarnaast organiseert ze regelmatig sportieve activiteiten, zoals de Battle of the Studies, toernooien en de Sportnacht, waarvan de toegang gratis is.

Het bedrag is sinds 2011 niet gegroeid, schrijft Thymos, terwijl het aantal studenten dat lid is geworden van een studentensportvereniging wel flink is toegenomen. In 2011 waren er 1334 studenten lid van een sportclub. In februari 2014 was dat aantal gestegen naar 1736. Ook het aantal studenten met sportrechten groeit hard: van 3866 in 2011 naar 4450 in 2014. ‘Het wordt hoe langer, hoe krapper,’ stelt Thymosvoorzitter Merijn Moerland. ‘Als er niks verandert, komen we in de problemen.’ Thymos wil graag 18 procent extra subsidie van de universiteit.

Studentenpartij VeSte steunt Thymos in haar vraag naar extra financiële middelen. ‘Wij zien zeker het belang van goede sportfaciliteiten, zo hebben we ons vorig jaar hard gemaakt voor een tweede sporthal. De subsidie voor Thymos is al jarenlang bevroren en dat zou niet zo moeten zijn, gezien de groeiende studentenaantallen. VeSte wil graag helpen en zal zorgen dat dit onderwerp geagendeerd wordt in de studentenraad.’

Thymos is inmiddels in gesprek met de universiteit over een verhoging van de financiële bijdrage, maar wil niets zeggen over het verloop van de gesprekken.

Re:acties 2

 • Joep

  Beste allebei,

  De suggesties om de eigen bijdrage van de evenementen te verhogen zal een slok op een borrel schelen. De grootste kostenpost voor Thymos is namelijk niet de organisatie van evenementen maar de (materiaal)subsidies voor de studentensportverenigingen (juist, diezelfde materialen die 1 à 2x per jaar door de verenigingen beschikbaar gesteld worden voor Thymos-evenementen). Daarnaast zijn slechts een aantal (weliswaar grote) evenementen gratis, voor de meeste kleinere evenementen zoals de Thymos Experiences wordt een eigen bijdrage gevraagd.

  Kortom, wanneer de subsidie voor Thymos niet meegroeit zullen uiteindelijk niet de individuele sporters maar vooral de sportverenigingen hard getroffen worden en zelf een groter deel van het materiaal moeten bekostigen. Dit kon de afgelopen jaren voorkomen worden doordat Thymos flink op het eigen vermogen heeft ingeteerd.

  De 2e reactie over sportrechten staat volgens mij los van deze discussie, omdat de inkomsten van de sportrechten niet naar Thymos gaan maar naar het sportcentrum. Inderdaad zijn kosten voor studentensportrechten laag in vergelijking met andere steden, terwijl de faciliteiten juist erg goed zijn. Volgens mij is dit juist iets om te koesteren en te behouden omdat deze faciliteiten Wageningen onderscheiden van andere steden (wat goed is voor de uitstraling en het binnenhalen van nieuwe studenten - vooral ook gezien de vele gezondheidsstudies in Wageningen en het imago dat de WUR nastreeft).

  Reageer
 • Anneloes

  Buiten de hele kwestie dat Thymos geld nodig heeft, denk ik dat het geen punt zou zijn als zij voor sport activiteiten geld zouden gaan vragen. Die toernooien worden gratis georganiseerd en zijn vaak snel vol, met 2 euro toegang komt men ook nog wel! Als ze de financiele middelen niet hebben om een liefdadigheidsorganisatie voor studenten te zijn moeten ze dit ook vooral niet willen blijven zijn. De vraag is dan wel of inkomsten van zulk soort toernooien gebruikt dienen te worden om de studentensportverenigingen te steunen. Persoonlijk vind ik dat geen punt, zij stellen vaak materiaal, ruimte en mankracht beschikbaar!

  Reageer
  • wanbeleid?

   Verder heeft Wageningen al jaren de laagste kosten voor sportrechten van allen universiteitssteden. Ze zouden eerst eens zelf moeten kijken waar geld te halen is (geen gratis toernooien meer, hogere kosten voor sportrechten) alvorens met de pet rondgaan bij de universiteit


Re:ageer