Nieuws - 14 december 2015

‘Three trillion trees’ trekt meeste aandacht

tekst:
Rob Ramaker

Een schatting van het aantal bomen op aarde was in 2015 het Wageningse wetenschappelijk artikel met de grootste publieke impact. Het bedrijf Altmetric zette het artikel op plaats 11 in haar wereldwijde top 100.

Foto: Subflux

Het artikel, dat afgelopen september verscheen in Nature [pdf], gebruikte onder meer lokale boomtellingen en satellietdata voor een model. Hiermee kon de meest nauwkeurige schatting van het aantal bomen – per land maar ook voor de hele wereld – tot dusver worden gemaakt. Gert-Jan Nabuurs en Geerten Hengeveld, onderzoekers bij Alterra, waren twee van de bijna veertig auteurs.

Hoewel Nabuurs nog nooit van deze top 100 heeft gehoord, hoeft hij niet lang na te denken over welk artikel het gaat. ‘Three trillion trees’, zegt hij lachend. ‘Prachtig om te horen dat dit zo’n maatschappelijke meerwaarde heeft gehad.’ Bij het uitkomen merkte Nabuurs al dat de belangstelling groot was. Zo kwam hij op de radio en werd geïnterviewd door kranten.

Altmetric bepaalt de impact door te kijken hoe vaak een artikel verschijnt in internationale media, sociale media, maar ook beleidsstukken, patenten of encyclopedie-artikelen. Het bedrijf telde zo’n 80 nieuwberichten, 30 blogs en zo’n duizend tweets over de bomentelling. Ook werd het artikel gebruikt als bron op Wikipedia. Altmetric weegt de uitingen wel; een tweet telt minder zwaar dan bijvoorbeeld een patent of beleidsrapport.

Prachtig om te horen dat dit zo’n maatschappelijke meerwaarde heeft gehad
Gert-Jan Nabuurs

Om hun invloed te bepalen kijken wetenschappers traditioneel juist hoe vaak collega’s hun artikel aanhalen (‘citaties’). Ook de kwaliteit van bladen waarin ze publiceren (‘impact factor’) geeft een indruk. Alleen duurt het op deze manier heel lang voordat duidelijk wordt welke papers impact hebben. Bovendien is het een beperkte opvatting van impact, omdat alleen de mening van collega-wetenschappers telt.

In de top 100 staan nog vier andere papers met Wageningse inbreng. Twee hiervan kwamen uit het Global Burden of Disease-onderzoek waar voedingshoogleraar Marianne Geleijnse aan bijdroeg. Andere studies gingen over de uiterste draagkracht van de aarde (Wim de Vries) en datering van een honderdduizenden jaar oude bekraste schelp (Jacob Wallinga). Wereldwijde nummer één was de ontdekking van een antibioticum dat resistente bacteriestammen doodt.