Nieuws - 1 januari 1970

Therapeutische natuur wereldwijd in opkomst

De heilzame werking van landbouw en natuur voor gehandicapte of zieke mensen is ook buiten de landsgrenzen ontdekt. Deze week komen wetenschappers uit Europa en de Verenigde Staten bij elkaar op een internationaal congres in Wageningen om de mogelijkheden van de zorglandbouw te bespreken.

In Nederland is de zorgboerderij sterk in opkomst. Veel gehandicapten en mensen met psychische problemen werken in bijvoorbeeld de tuinbouw. Ook in andere landen bestaat zorglandbouw, maar in andere vormen. Dat blijkt uit het boek ‘Farming for health across Europe’, dat onderzoeker dr Jan Hassink op woensdagavond 16 maart presenteerde tijdens het congres over zorglandbouw.
Zo zijn er in Engeland maar liefst achthonderd ‘health gardens’. Dat zijn volkstuinen en wijktuinen waar bewoners kunnen bijkomen of waar therapie wordt gegeven met behulp van planten. Opkomend zaaigoed kan bijvoorbeeld het vertrouwen in de toekomst herstellen, geeft Hassink als voorbeeld. De tuinen zijn, anders dan bij de Nederlandse zorgboerderijen, niet bedoeld om voedsel te produceren. Ze dienen alleen om het welzijn van patiënten te verhogen. In Duitsland zijn alle vormen van zorglandbouw te vinden, maar altijd op initiatief van een zorginstelling.
Verder valt op dat zorgboerderijen relatief veel voorkomen in landen met een intensieve landbouw, zoals Nederland en België, en in landen met kleinschalige boerenbedrijven, zoals Italië, Oostenrijk en Noorwegen. In de Verenigde Staten zijn landbouwbedrijven veelal te groot om ze om te vormen tot zorgbedrijf. Instellingen vangen wel probleemjongeren op in een natuurlijke omgeving. Probleem in de VS is de claimcultuur. Wanneer ongelukken gebeuren worden de instellingen aansprakelijk gesteld.
Therapie met behulp van dieren wordt nog maar weinig toegepast, maar heeft volgens Hassink wel potentie. In Finland is diertherapie al het meest geaccepteerd, vooral met paarden. Bij de Wageningse leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen gaat binnenkort een promovendus onderzoeken welk soort dier past bij verschillende soorten cliënten. / JT