Nieuws - 1 januari 1970

The Wur-men

The Wur-men


Terwijl een schijnwerper het Wurlogo op het wolkendek boven Wageningen
projecteert, stormt een gemaskerde Bert Speelman, wiens achternaam je nu op
z’n Engels moet uitspreken, de kamer van zijn collega binnen. ,,Werk aan de
winkel, Astman!’’, roept hij.
Kees van Ast reageert onmiddellijk. Hij neemt een slokje van een speciaal
preparaat, dat Jaap van Bruchem persoonlijk voor hem heeft ingestraald. En
ziet! Zijn overhemd scheurt open en een strakgespannen superheldenuniform
wordt zichtbaar. Kees van Ast verandert in Astman, de beschermer van
Wageningen.
,,Ze sluiten de kantines op de Nieuwlanden en de Dreijenborch!’’, zegt
Speelman. ,,De 880 euro, die wekelijks nodig is om ze open te houden, is
foetsjie.’’
,,Wollige werkdrukrapporten’’, vloekt Astman. ,,Dan ben jij niet de juiste
superheld voor deze klus, Speelman.’’
,,O nee?’’
,,Op de Nieuwlanden zitten de tropo’s, die geen studenten meer kunnen
krijgen sinds jij ze met de landinrichters hebt laten fuseren. En nu zitten
ze midden in een reorganisatie omdat jij diezelfde fusie weer ongedaan hebt
gemaakt. Dat grapje heeft ze wel een ton of zes gekost, schat ik. Dit is
werk voor Astman!’’, exclameert Astman, die met wapperende cape de deur
uitrent. ,,Zeg tegen Henny dat ik over een uurtje terug ben.’’
,,Halt!’’, buldert Speelman.
,,Wat nou weer?’’
,,Een rekensommetje. Hoeveel kantines kun je een jaar lang openhouden, als
je geen drie miljoen euro over de balk gooit door DLO-ers de
telefooncentrale te laten reorganiseren?’’
Het machtige brein van Astman werkt bliksemsnel. ,,Deksels, Speelman!’’,
roept Astman uit. ,,Je hebt gelijk! We gaan samen! Naar de Wurmobiel!’’ |

Willem Koert