Nieuws - 3 november 2015

The Field moet biodivers paradijsje worden

tekst:
Lieke de Kwant

Grazende schapen tussen eetbare heggen, een vijver vol amfibieën, zeldzame paddenstoelen langs de sloot, overal bakken met wormencompost en bloemige akkerranden gonzend van bijen. Als het aan de plannenmakers ligt, is The Field over een jaar of vier een biodivers, duurzaam paradijsje.

Fiona Morris van Atelier Rabbit presenteerde gisteren tijdens een lunchbijeenkomst haar ontwerp voor het nu nog braakliggende stuk land naast Vitae (Rikilt). Wageningen UR heeft dat bestemd voor tijdelijke, grondgebonden projecten die bijdragen aan de missie van de organisatie en Wageningen Campus: ‘Gateway to smart food in a green world’. Morris viel de eer te beurt om hiervoor binnen de bestaande situatie de randvoorwaarden te scheppen. Die situatie kent nogal wat uitdagingen, schetst ze. Zo is het veld opgehoogd met zompige bouwgrond waar geen worm in leeft. Verder ligt het op een openbare plek tussen de campus en woonwijk Noordwest, waardoor het een groenfunctie heeft én moet worden beschermd tegen verstoring.

Morris wil dit alles op een zo groen mogelijke manier oplossen. Ze wil bijvoorbeeld gaspeldoorn in plaats van een hek langs de randen. Dat ziet er gezellig uit, terwijl het honden en kinderen afschrikt. De arme grond moet deels worden verrijkt door de beplanting zelf – reeds ingezaaide wilde bloemen en stikstofbindende hagen – en op de natste strook in de schaduw van studentenflat Dijkgraaf maakt Morris van de nood een deugd door daar paddenstoelenkweek te plannen. Ecoloog Wieger Wamelink van Alterra gaat op diverse plekken de ontwikkeling van de vegetatie meten.

Diverse aanwezigen toonden gisteren interesse in gebruik van de ruim 0,5 hectare projectgrond die overblijft in Morris’ ontwerp. Bertus Meijer van PPO Fruit wil bijvoorbeeld tachtig oude appelsoorten uit de Randwijkse appelcollectie planten. Dat verkleint het risico dat de collectie verloren gaat en The Field geeft goede mogelijkheden voor voorlichting en bijvoorbeeld snoeicursussen. Studenten plantwetenschappen willen groenten gaan telen, de Green Office en studentenfractie S&I willen organisch afval uit WUR-gebouwen composteren in wormenbakken en het Soil Fysics Laboratory overweegt een proefopstelling met meetapparatuur onder de grond.

Medewerkers en studenten van Wageningen UR én andere campusbewoners kunnen de komende tijd nog projectvoorstellen indienen bij projectcoördinator Blair van Pelt, via de website van The Field. Voorwaarden zijn dat het project niet-commercieel is, dat de uitvoerders hun eigen fondsen meenemen en dat zij hun plot zelf onderhouden.

Woensdag 4 november om half 11 presenteert Morris haar plannen nogmaals in Lumen 1. Eventuele opmerkingen verwerkt ze in het uiteindelijke ontwerp. De aanleg van The Field gaat volgende maand van start en duurt minimaal drie jaar.