Organisatie - 1 januari 1970

Terugvorderingen 'fraude' naar staatskas

De miljoenen die ten onrechte zijn opgestreken in het hoger en middelbaar onderwijs worden bijna allemaal teruggevorderd door staatssecretaris drs Annette Nijs. Het bedrag dat hiermee is gemoeid, gaat naar de staat en niet naar het onderwijs.

Het ministerie van OCW laat weten dat het teruggevorderde geld nooit door de overheid aan het onderwijs is toegezegd. Dat gebeurde wel via een oude motie van toenmalig GroenLinks-woordvoerder Mohammed Rabbae. Maar die is formeel nooit tot beleid verklaard.
Verder zit het economische klimaat niet mee, en precies daarom heeft het kabinet bepaald dat het geld - het grootste gedeelte van de 58 miljoen euro die onderzoekscommissie-Schutte als 'onrechtmatig geïncasseerd' bestempelde - elders hard nodig is.
Woordvoerder Jan Willem Vos van de HBO-raad is teleurgesteld. ,,Zowel de commissie-Schutte als staatssecretaris Nijs hebben toch ten minste de indruk gewekt dat het geld bij het onderwijs terecht zou komen."
OCW meldt evenwel dat de instellingen die zich aan de regels hebben gehouden in principe niet voor het geld in aanmerking komen. Die instellingen hebben immers gekregen waar zij recht op hadden. Vos: ,,Alle instellingen zijn betaald uit het beschikbare budget. Als hogescholen meer studenten opgaven dan zij in feite hadden, dan houdt dat in dat de hogeschool die zich correct heeft gedragen daardoor minder kreeg."
Over de bedragen die instellingen precies moeten terugbetalen, bestaat nog onduidelijkheid. Kleine administratieve fouten worden door de vingers gezien, maar de meeste instellingen kunnen hun borst natmaken.
Het onderzoek naar onregelmatigheden in de bekostiging werd begin deze maand afgerond door de commissie-Schutte. Het voormalige GPV-Kamerlid en zijn secondanten zijn echter nog niet klaar, want OCW heeft de club de opdracht gegeven het (vervolg)onderzoek bij de resterende instellingen zo snel mogelijk te hervatten, zodat het dossier gesloten kan worden. Onder de instellingen die nog niet klaar zijn met het fraudedossier bevinden zich de Avans Hogescholen en Fontys Hogescholen.
Of hiermee de kous af is, is maar zeer de vraag. Verschillende instellingen hebben al aangekondigd zich niet bij eventuele terugvorderingen neer te leggen. | HOP