Nieuws - 8 januari 2015

Terug naar Binnenveld van toen

tekst:
Roelof Kleis

Nu telt het Binnenveld amper zeven hectare zeldzaam blauwgrasland. Als het aan ecoloog Patrick Jansen ligt wordt dat een veelvoud. Samen met prominente Wageningse wetenschappers als Frank Berendse en Arnold van Vliet wil hij een deel van het weidegebied terugbrengen in originele staat.

Kern van het plan is om lang de Gelderse kant van de Grift 55 hectare grond aan te kopen van de provincie. Samen met de gronden van Staatsbosbeheer ontstaat zo een terrein van circa 120 hectare dat zó moet worden ingericht en beheerd dat blauwgrasland van weleer terugkeert. Het plan is een initiatief van de Vereniging Mooi Wageningen, waar Jansen deel van uitmaakt met natuurliefhebbers en wetenschappers van Wageningen UR.

Het initiatief strookt met de wens van de overheid dat burgers actiever deelnemen in het ontstaan en beheer van natuur. Het plan ontstond volgens Jansen als reactie op berichten dat de natuurgrond niet naar Staatsbosbeheer zou gaan, maar naar LTO Ede. De boerenorganisatie diende in oktober bij de provincie een plan in om de gronden over te nemen en in te richten. ‘Maar zij leggen de lat minder hoog dan wij’, vindt Jansen. Mooi Wageningen ontwikkelde daarop een eigen plan om kwelafhankelijke ‘topnatuur’ te realiseren.

Veenkampen1.JPG

Als het aan Jansen en co ligt krijgt Wageningen UR een flink aandeel in de plannen. De nieuwe natuur grenst aan de zuidkant aan de Veenkampen, eigendom van Wageningen UR. Hier is sinds enkele jaren het WUR-meteostation gevestigd. Sinds de jaren zeventig doet Wageningen UR hier veel onderzoek naar herstel van nat schraalgrasland. Jansen: ‘Dat onderzoek kunnen we straks opschalen naar het hele gebied. We hebben al diverse onderzoekers gesproken die staan te popelen om dat te doen.’

Het is zó dicht bij de campus dat het jammer is zo’n locatie niet te gebruiken
Patrick Jansen

Ook voor het onderwijs ziet Jansen mogelijkheden. ‘De Veenkampen worden nu ook al voor onderwijs gebruikt. Uitbreiding betekent dat er veel gelegenheid voor onderwijs bij komt. En het is zó dicht bij de campus dat het jammer is zo’n locatie niet te gebruiken. En het zou fantastisch zijn als WUR kon participeren. Het project past uitstekend bij de thema’s van Wageningen UR: hoe combineer je binnen één landschap behoud van biodiversiteit met agrarische productie.’

Of het zo ver komt is vooralsnog overigens onduidelijk. De provincie heeft als reactie op beide kopers alle partijen opgedragen om met een gezamenlijk plan te komen. De inleidende besprekingen zijn inmiddels gevoerd en waren volgens Jansen positief. ‘Voor ons staat voorop dat de natuurdoelen voor dit gebied snel worden gerealiseerd. Als boeren daar aan mee willen werken, waarom niet?’

 

foto's: Patrick Jansen