Nieuws - 5 juli 2017

Termeer in Raad voor Openbaar Bestuur

tekst:
Albert Sikkema

Katrien Termeer, de Wageningse hoogleraar Bestuurskunde, is benoemd tot lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Per 1 juli maakt ze deel uit van dit zevenkoppige adviescollege in Den Haag.

©WUR

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) adviseert regering en parlement over het functioneren en de inrichting van het openbaar bestuur. Maar de adviezen van de ROB zijn ook relevant voor andere overheidslagen en burgers, zegt Termeer desgevraagd. Ze is benaderd om te solliciteren op de prestigieuze positie en heeft daarna de open sollicitatieprocedure gevolgd.

Vertrouwen
Wat gaan we van de Wageningse hoogleraar Bestuurskunde merken in haar nieuwe adviesfunctie? ‘De komende jaren is vertrouwen binnen de overheid en tussen de overheid en burgers een belangrijk thema’, zegt ze. ‘Dat geldt ook voor het transformatievermogen van het openbaar bestuur en democratie. Aan die vraagstukken wil ik graag bijdragen. Verder heb ik wat ideeen om aandacht te besteden aan duurzaamheid in het openbaar bestuur. Ik wil bijvoorbeeld kijken naar het adaptief vermogen van de overheid en hoe ze transities kan sturen.’